13.1 Regelgeving kwekersrecht

Print this page

 

Nederlands kwekersrecht en Gemeenschapskwekersrecht. Kwekersrechtelijke bescherming voor een nieuw plantenras kan in Nederland via twee routes verkregen worden: een Nederlands kwekersrecht of een Gemeenschapskwekersrecht (ook wel communautair kwekersrecht genoemd). Een Nederlands kwekersrecht vindt zijn basis in de op 1 februari 2006 in werking getreden Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005 (“ZPW”), waarmee de eerdere Zaaizaad- en Plantgoedwet van 1966 werd vervangen. Een voor de gehele Europese Unie geldend Gemeenschapskwekersrecht vindt zijn basis in de op 1 september 1994 in werking getreden Gemeenschapskwekersrechtverordening (“GKwV”).

Geen Europese kwekersrechtrichtlijn. Anders dan voor merken en voor