4.2 - Ontstaan auteursrecht van rechtswege

Print this page
Auteur:
Th.C.J.A. van Engelen

Ontstaan van rechtswege. Het auteursrecht ontstaat van rechtswege door het maken van een werk. Dit is een internationaal auteursrechtelijk beginsel dat is neergelegd in het formaliteitenverbod van artikel 5(2) BC. Dat houdt in dat de toekenning van auteursrecht en de uitoefening daarvan niet afhankelijk gesteld mogen worden van enige formaliteit, zoals inschrijving in een register, zoals dat wel voor het octrooi- of merkenrecht het geval is.

Copyright-notice. Het gebruik van de zogeheten copyright-notice, bestaande uit © vergezeld van de naam van rechthebbende en het jaar van eerste publicatie (conform artikel III van de Universele Auteursrecht-Conventie) kan dus geen vereiste voor auteursrechtelijke bescherming zijn vanwege dit formaliteitenverbod van de Berner Conventie. Voor de toetreding van de Verenigde Staten tot de Berner Conventie in 1989 was het gebruik van de copyright-notice naar Amerikaans recht wel een vereiste.