4.3 - Auteursrechtelijk werk

Print this page
Auteur:
Th.C.J.A. van Engelen

 

Werk van letterkunde, wetenschap of kunst. Het auteursrecht beschermt “werken van letterkunde, wetenschap of kunst”. Dat geeft de aan artikel 1 van de Berner Conventie (“BC”) ontleende definitie van het auteursrecht in artikel 1 van de Auteurswet (“Aw”) aan: “Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.” De slotzin van artikel 10(1) Aw leert dat auteursrecht “in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welken vorm het ook tot uitdrukking zij gebracht” bescherming biedt.

Cultureel erfgoed. De buitengrens van het auteursrecht wordt gevormd door het  begrip “letterkunde, wetenschap of kunst”. Indien daarvan geen sprake is, dan kan auteursrecht niet aan de orde zijn. Het begrip “letterkunde, wetenschap of kunst” kan gezien worden als een synoniem voor “cultuur”, zodat het auteursrechtelijk domein ziet op “cultureel erfgoed”.

4.3.1 - Werkvereisten

4.3.2 - Culturele uitingen

4.3.3 - Vormgegeven uitdrukking

4.3.4 - Culturele uiting versus technische functie

4.3.5 - Eigen intellectuele schepping

4.3.6 - Oorspronkelijkheid en technische functie

4.3.7 - Werkcategorieën

4.3.8 - Sui generis "geschriftenbescherming"

4.3.9 - Industriële vormgeving

4.3.10 - Computerprogramma's

4.3.11 - Bewerkingen

4.3.12 - Verzamelwerken

4.3.13 - Databanken

4.3.14 - Werken van de openbare macht