7.3.1 - Wezenlijke functies merk

Print this page

Productontwikkeling. Het hoofddoel van het intellectuele eigendomsrecht is een bijdrage te leveren aan de verbetering van de collectieve welvaart en het collectieve welzijn. Daarvoor is het noodzakelijk een toenemende publieke beschikbaarheid te realiseren van producten, waarin innovatieve technische inzichten en oorspronkelijke culturele uitingen verwerkt zijn.

Octrooi- en auteursrecht. De ontwikkeling van technische ideeën en culturele uitingen