8.5 - Handelsnaamrechthebbende

Print this page
Auteur:
Th.C.J.A. van Engelen

 

Eigenaar onderneming. Artikel 1 Hnw leert dat het recht op een handelsnaam ontstaat door het onder die naam drijven van een onderneming. Hoewel de Handelsnaamwet zich daar verder niet over uitlaat volgt uit het systeem van de wet dat het handelsnaamrecht bij zijn ontstaan toekomt aan de rechthebbende op de onderneming. Uit het voorschrift van artikel 2 Hnw dat een handelsnaam slechts samen met (een deel van) de onder de naam gedreven onderneming overdraagbaar is, volgt dat de rechthebbende op de onderneming van rechtswege tevens de rechthebbende op de handelsnaam is.

 

8.5.1 - Overdracht