9.4 Portretrecht-rechthebbende

Print this page

Geportretteerde. Artikel 21 Aw maakt duidelijk dat het portretrecht een redelijk belang van de geportretteerde beschermt. Daaruit vloeit voort dat het recht om bezwaar te maken