9.7 Beperkingen portretrecht

Print this page

Nieuwswaardigheid persoon. De voor een niet publiek bekende persoon geldende regel dat openbaarmaking van zijn portret in beginsel een inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer oplevert, geldt zolang