9.8 Duur portret

Print this page

Levensduur geportretteerde. Artikel 21 Aw leert dat een geportretteerde zich tegen openbaarmaking van zijn portret kan verzetten voor zover sprake is van "een redelijk belang van den geportretteerde of, na zijn overlijden, van een zijner nabestaanden”. Daarin ligt besloten dat de duur van het portretrecht gelijk is aan