Damsté advocaten | notarissen

Print this page

Damsté advocaten | notarissen

Enschede

Hengelosestraat 571

7500 AC Enschede
Tel: +31 (0)53 484 00 00
www.damste.nl

e-mail

 

Amsterdam

Amstelgebouw

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam

Tel: +31 (0)20 280 14 00

www.damste.nl

e-mail

Praktijk

Al ruim 100 jaar werken de specialisten van Damsté advocaten – notarissen aan complexe juridische vraagstukken voor bedrijfsleven, overheden en particulieren. Onze specialisten hebben zich, naast alle andere rechtsgebieden, toegespitst op alle facetten van het intellectuele eigendomsrecht waaronder het auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht en IE-contractenrecht. Daarnaast zijn onze advocaten ook gespecialiseerd in privacyrecht, ICT-contracten, e-commerce, mediarecht en de bescherming van knowhow en bedrijfsgeheimen. Met onze kennis en ervaring vanuit conflictsituaties en procedures kunnen wij u – voordat een geschil of probleem ontstaat – helpen om u te behoeden voor misstappen en mogelijke claims. Bent u al betrokken bij een geschil, dan zetten onze ervaren advocaten alles op alles om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

 

IE-Advocaten

Irith Hoffmann

Steven Erkel

Caston Kroep

Marian ter Riet

Yașar Bayram