Hoyng Rokh Monegier

Print this page

Hoyng Rokh Monegier

Amstelplein 1

1096 HA Amsterdam
Tel: +31 20 592 4411
www.hoyngrokhmonegier.com

e-mail

Praktijk
Octrooien, Octrooigemachtigden, Regulatory, Merken, Auteursrecht, Modelrechten, Media, Merkgemachtigden, Reclame, Namaak en Piraterij, ICT, Cassatiepraktijk

Onze kernpraktijk bestaat uit proces- en advieswerk op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht in al zijn verschijningsvormen en binnen alle sectoren. Een bijzondere specialisatie betreft octrooigeschillen op het allerhoogste niveau, waar sprake is van grensoverschrijdende strategieën en waar grote belangen op het spel staan. Onze mensen zijn volledig op de hoogte van alle procedurele en praktische aspecten van het procederen. Wij kunnen u niet alleen bijstaan in procedures betreffende octrooien, merken, auteursrecht en nieuwe media, maar daarnaast bieden wij assistentie en advies op het gebied van de verlening van octrooien, merken en modelrechten.

IE-Advocaten

Theo Blomme

Annette Hirschfeld

Peter van Schijndel
Bart van den Broek

Willem Hoyng

Carla Schoonderbeek

Simon Dack

Bart Jong Geert Theuws

Léon Dijkman

Robin van Kleeff  

Frank Eijsvogels

Joris van Manen  

Laura Fresco

David Owen  

Roeland Grijpink

Christopher Pierce


Octrooigemachtigden

Michiel de Baat
Wilbert Derks
Johan Elkenbracht
Peter Haartsen
Jeroen den Hartog
David Owen
Christopher Pierce