Hof van Justitie over vrij verkeer van diensten in het kader van de vertoningsrechten films

18-03-1980 Print this page
IEPT19800318, HvJEG, Coditel v Cine Vog

Verdragsbepalingen inzake het vrij verrichten van diensten verzetten zich er niet tegen dat degene die in een lidstaat de vertoningsrechten van een film heeft verworven de vertoning daarvan verbiedt indien deze wordt ontvangen en doorgegeven na in een andere lidstaat met toestemming van de oorspronkelijke rechthebbende te zijn uitgezonden.

 

IEPT19800318, HvJEG, Coditel v Cine Vog