Hof van Justitie spreekt zich voor eerste maal uit over wettigheid franchiseovereenkomsten

28-01-1986 Print this page
IEPT19860128, HvJEG, Pronuptia

Of verkoopfranchising in strijd is met mededinging ex artikel 85(1) EEG-Verdrag is afhankelijk van in franchiseovereenkomst vervatte clausules: clausules die onmisbaar zijn om te voorkomen dat know-how en bijstand aan concurrenten ten goede komt vormen geen beperking van mededinging, clausules die onmisbaar zijn voor behoud en identiteit handelsnaam vormen evenmin beperking van mededinging, clausules die markt onderling verdelen of  prijsconcurrentie onmogelijk maken vormen wel beperking mededinging. 

 

IEPT19860128, HvJEG, Pronuptia

 

C-161/84 - ECLI:EU:C:1986:41