HvJEG over beperking mededinging in kader van licentieovereenkomst

12-05-1989 Print this page
IEPT19890512, HvJEG, Ottung

Mededingingsrecht. Contractuele verbintenis op grond waarvan licentienemer op octrooi verplicht is zonder beperking in de tijd - dus ook na het einde van het octrooi - royalty's te betalen, vormt op zich geen beperking van de mededinging in de zin van artikel 85 lid 1 EEG-Verdrag, wanneer de overeenkomst is gesloten na de indiening van de octrooiaanvraag en juist vóór de verlening van het octrooi. Clausule in licentieovereenkomst die verbiedt de producten na opzegging nog te vervaardigen of in de handel te brengen valt niet onder verbod van artikel 85 lid 1 EEG-Verdrag, tenzij deze de handel tussen de Lidstaten merkbaar ongunstig kan beïnvloeden.

 

IEPT19890512, HvJEG, Ottung