Onderzoek en publicatie resultaten ooglaserklinieken door Consumentenbond niet onrechtmatig

Print this page 29-05-2004
IEPT20040120, Rb Den Haag, Consumentenbond

Onderzoek over en publicatie resultaten m.b.t. kwaliteit ooglaserklinieken niet onrechtmatig: het strookt met doelomschrijving Consumentenbond dat zij consumenten voorlicht omtrent productkeuzes en het onderzoek is in voldoende mate zorgvuldig geweest.

 

PUBLICATIE

 

Consumentenbond heeft onderzoek gedaan naar ooglaserklinieken. De klinieken van eiserS zijn niet goed uit de bus gekomen. In de uitgave van september 2003 van het magazine “Consumentengids” verschijnen deze resultaten in een artikel met de kop “Opzienbarende operaties”.Als gevolg van de negatieve indruk die het onderzoek bij de consument achterlaat hebben eisers schade geleden en dreigen zij nog meer schade te lijden.

De rechter oordeelt dat het strookt met de doelomschrijving van de Consumentenbond dat zij consumenten voorlicht omtrent productkeuzen. Belangrijk hierbij is dat een vergelijkend warenonderzoek aan hoge eisen moet voldoen, teneinde de deskundige en objectieve voorlichting te verzekeren.

 

Voorafgaand aan het onderzoek heeft de consumentenbond alle ooglaserklinieken van Nederland uitgenodigd voor een bijeenkomst op 20 maart 2003. In de begeleidende brief is medegedeeld dat de criteria waarop uiteindelijk zou worden getoetst vastgesteld zouden worden in samenspraak met diverse partijen, waaronder de klinieken zelf. Op de bijeenkomst zijn de criteria vervolgens uitvoerig besproken. Hierbij wordt nog opgemerkt dat de Consumentenbond een grote vrijheid heeft bij het bepalen welke producten met elkaar worden vergeleken en welke eigenschappen en methoden en maatstaven hij daarbij bezigt. Hieruit volgt dat de Consumentenbond geen inspraak behoeft te geven bij het opstellen van de test, zelfs niet indien het een “product” betreft waarvoor nog geen beproefde test bestaat. 
Feitelijke onjuistheden kunnen niet aan de Consumentenbond worden tegengeworpen, aangezien de informatie die de consumentenbond in het onderzoek heeft gebruikt van eisers zelf afkomstig is. De door eisers ingevulde vragenlijst is verwerkt, er zijn door Consumentenbond aanvullende vragen gesteld en eisers hebben de uitkomsten geaccordeerd en teruggestuurd.

 

Het onderzoek en de publicatie zijn in voldoende mate zorgvuldig geweest ten opzichte van eisers.

 

IEPT20040120, Rb Den Haag, Consumentenbond

 

ECLI:NL:RBSGR:2004:AO2017