IEPT20070816, Rb Amsterdam, Flodder 3

16-08-2007 Print this page
IEPT20070816, Rb Amsterdam, Flodder 3

Auteursrechtlicentie en faillissement
Curator geen belang bij gevraagde verbod exploitatie gestaakt te houden nu CNR heeft laten weten tijdens faillissement geen gebruik van licentie te zullen maken en curator tijdens faillissement de auteursrechten – vrij van licentie – kan overdragen zonder de gevraagde voorziening

Als meest verstrekkende verweer heeft CNR Music aangevoerd dat de curator niet meer kan vorderen dan dat zij de exploitatie van de licentie gedurende het faillissement staakt, iets dat zij reeds heeft toegezegd. Wat er na het faillissement gebeurt hangt ervan af of de rechten inmiddels daadwerkelijk door de curator zijn verkocht. Is dat niet zo dan herleven de rechten van CNR Music. Als de curator heeft verkocht dan kan de eigenaar volgens de literatuur optreden tegen een licentienemer die haar licentierechten toch weer gaat uitoefenen, aldus CNR Music. Dit verweer is terecht. Op zichzelf kan de curator de rechten thans aan een derde overdragen. Daar heeft hij noch de medewerking van CNR Music noch een voorziening als gevorderd voor nodig. Nu de advocaat van CNR Music reeds bij brief van 2 juli 2007  vóór het uitbrengen van de dagvaarding  heeft laten weten dat CNR Music gedurende het faillissement niet van haar rechten onder de licentie gebruik zal maken, heeft de curator bij een voorziening voor de duur van het faillissement geen belang.
Een voorziening voor langere duur gaat het kader van kort geding te buiten, aangezien nu niet met voldoende zekerheid valt te zeggen of de rechten inderdaad tijdens faillissement aan een derde zullen zijn verkocht en of CNR Music de exploitatie in dat geval desondanks weer ter hand zal gaan nemen.
Mocht dat zo zijn, dan is het maar de vraag wat die derde heeft aan een veroordeling ten gunste van de curator in het dan inmiddels opgeheven faillissement. De curator lijkt een veroordelend vonnis te willen gebruiken om aan potentiële kopers te laten zien en zo een hogere koopprijs te kunnen bedingen. Daarmee wordt het echter een verkapte verklaring voor recht en die is in kort geding niet mogelijk.

 

Proceskosten
Artikel 1019h Rv ook van toepassing bij geschil over licentierechten op auteursrechten en ook in kort geding

Anders dan de curator meent is artikel 1019h Rv  de volledige proceskostenveroordeling in LE. zaken  in dit geval toepasselijk. Blijkens artikel 1019 Rv strekt het toepassingsgebied zich uit over handhaving van (onder meer) rechten van intellectuele eigendom ingevolge de Auteurswet 1912, dus ook over licentierechten op auteursrechten, en is toepassing niet beperkt tot bodemprocedures. Bij het vaststellen van de omvang van de kosten is gelet op de door CNR Music ingediende staat. De daarin opgenomen kosten zijn door de curator niet bestreden, en komen redelijk en evenredig voor zodat zij zullen worden toegewezen.

 

IEPT20070816, Rb Amsterdam, Flodder 3