IEPT20070822, Rb Leeuwarden, Fietscafé v Trapbar

24-08-2007 Print this page
IEPT20070822, Rb Leeuwarden, Fietscafé v Trapbar

Geen werk
Geen auteursrechtelijk beschermbaar werk nu  concept of idee van een bar die door fietskracht wordt voortbewogen niet eenduidig is uitgewerkt

In de dagvaarding heeft de VOF voorts gesteld dat de gelijkenis c.q, overeenstemming tussen Fietscafé en Trapbar berust op "overname van datgene wat het eerste werk origineel maakt (een bar die door 'aanzittenden' zelf wordt voortbewogen)". De rechtbank houdt het er dan ook voor dat de VOF voor ogen heeft het concept Fietscafé onder de bescherming van het auteursrecht te laten vallen en niet één specifieke incarnatie van dit concept.  Vervolgens dient dan de vraag te worden beantwoord of op dit concept auteursrecht rust De rechtbank beantwoordt deze vraag ontkennend. Een belangrijk uitgangspunt van het auteursrecht is dat "ideeën" - hoe origineel of revolutionair wellicht ook - op zichzelf geen onderwerp van auteursrecht (behoren te) zijn. De VOF heeft het concept van een bar die door fietskracht wordt voortbewogen, naar het oordeel van de rechtbank, niet op een zodanig eenduidige wijze uitgewerkt dat kan worden vastgesteld dat het een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt, waardoor het concept voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking zou komen

 

Techniek geen object van auteursrecht
de technische aspecten van de fietsbar niet auteursrechtelijk beschermd

Bij dit oordeel speelt tevens een rol dat de technische aspecten van de fietsbar niet auteursrechtelijk beschermd kunnen zijn: techniek is geen object van het auteursrecht. Een aanzienlijk deel van de vormgeving van een door fietsers voortbewogen bar wordt bepaald door de techniek van de voortbeweging. De stelling van de VOF dat die voortbewegingstechniek door Rijpkema zou zijn gekopieerd van de Fietscafés van de VOF is auteursrechtelijk irrelevant: ook al zou Rijpkema de techniek immers gekopieerd hebben, dan zou dat nog geen auteursrechtelijke inbreuk opleveren. Indien de VOF de technische uitvoering van haar Fietscafés had willen beschermen, zou zij dat op andere wijze hebben kunnen doen.

 

IEPT20070822, Rb Leeuwarden, Fietscafe v Trapbar