IEPT20070913, Rb Amsterdam, Jellinek Privé

18-09-2007 Print this page
IEPT20070913, Rb Amsterdam, Jellinek Privé

ONEERLIJKE CONCURRENTIE

 

Geen onrechtmatige kruissubsidiëring
Ter beschikking stellen naam en exclusief doorverwijzen niet onrechtmatig

Ook met hetgeen Smith & Jones overigens heeft gesteld is voorshands niet aangetoond of anderszins aannemelijk geworden dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat SJM met het ter beschikking stellen van een deel van haar naam aan Jellinek Privé of het exclusief daarnaar doorverwijzen van cliënten, in strijd handelt met de zorgvuldigheid die haar in het maatschappelijk verkeer jegens Smith & Jones betaamt. De enkele omstandigheden dat Jellinek Privé een voorsprong op Smith & Jones zou genieten, is daarvoor onvoldoende. De vorderingen van Smith & Jones zullen daarom worden afgewezen.


Geen analoge toepassing pensioenfondsenregelgeving
SJM is geen overheidsinstelling en heeft geen exclusiviteit in de verslaafdenzorg

Daarnaast wordt - in het geval Smith & Jones en Jellinek Privé wel als concurrenten zouden moeten worden aangemerkt - voorshands geoordeeld dat het verbod zoals dat in artikel 5 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfondsen 2000 aan het ABP is opgelegd, niet analoog in de onderhavige situatie kan worden toegepast. Anders dan het ABP is SJM immers geen verplichte publieke entiteit die bij wet exclusiviteit op een deel van de markt geniet. Dat SJM een groot deel van haar inkomsten uit de AWBZ verwerft, maakt dat niet anders. Die enkele omstandigheid maakt haar nog niet tot overheidsinstelling en geeft haar geen exclusiviteit in de verslaafdenzorg

 

IEPT20070913, Rb Amsterdam, Jellinek Privé