IEPT20071009, Hof Amsterdam, Medi Lease v Medlease

18-10-2007 Print this page
IEPT20071009, Hof Amsterdam, Medi Lease v Medlease

MERKENRECHT

 

Afstand
Geen beroep meer op merkrechten
Bij gelegenheid van de pleidooien heeft de advocaat van Medi Lease desgevraagd uitdrukkelijk verklaard - in overeenstemming met de eis zoals die tijdens de pleidooien is verminderd - dat Medi Lease wat betreft de door haar aangevoerde rechtsgronden geen enkel beroep meer doet op het merkenrecht, zodat het hof hieraan geheel voorbij kan gaan.

 

HANDELSNAAMRECHT

Onderscheidend vermogen
“Medi Lease” onderscheidend vermogen door langdurig gebruik

Naar het voorlopig oordeel van het hof moet aan de handelsnaam “Medi Lease” door het gebruik ervan gedurende bijna 20 jaar in de relatief specialistische markten door de marktpositie die Medi Lease zich in die periode heeft verworven, een voldoende onderscheidend vermogen worden toegekend. Uit het door ISYS uitgevoerde naamsbekendheidonderzoek blijkt dat Medi Lease een zeer grote bekendheid heeft op deze markt.

 

Gevaar voor verwarring
De zeer geringe mate waarin “Medlease” afwijkt van “Medi Lease”; grote naamsbekendheid en zelfde publiek
In het onderhavige geval doet zich eveneens gevaar voor verwarring voor als bedoeld in artikel 5 van de Handelsnaamwet. Reeds de omstandigheid dat, zoals onder 4.3 overwogen, de door Econocom gebruikte naam "Medlease" slechts in zeer geringe mate afwijkt van de handelsnaam "Medi Lease" - hetgeen ertoe leidt dat beide namen vrijwel identiek zijn -,  maakt gevaar voor verwarring voorshands voldoende aannemelijk. Voorts dient gewicht te worden toegekend aan de zeer grote naamsbekendheid en uniekheid van de naam “Medi Lease” - zoals volgt uit de onder 4.6 opgenomen resultaten van het door ISYS uitgevoerde naamsbekendheidonderzoek - in debetrokken branche. Ten slotte is van belang dat beide ondernemingen hier te lande zijn gevestigd, dat zij in het gehele land actief zijnen dat zij zich bewegen op dezelfde, relatief specialistische markt, hetgeen impliceert dat zij zich op hetzelfde publiek richten.

 

Domeinnaam als handelsnaam
Domeinnaam tevens als handelsnaam gebruikt wegens presentatie Medlease als aanduiding onderneming op openingspagina website
Ook voor zover Econocom de domeinnaam (“medlease.nl'') - die in beginsel niet meer of anders is dan een adres van de domeinnaamhouder - mede als handelsnaam gebruikt, kan Medi Lease daartegen optreden opgrond van artikel 5 van de Handelsnaamwet. Daarvan is in het onderhavige geval sprake. Uit de openingspagina van de website (productie 52 Medi Lease) blijkt, zoals Medi Lease heeft gesteld, dat "Medi Lease" daar wordt gepresenteerd als aanduiding van een onderneming en niet als dienstmerk of als onderdeel van de handelsnaam "Econocom Medlease". Dat op de website "Medlease" eenmalig in een bepaalde schrijfwijze wordt gebruikt, doet hieraan niet af, omdat ook daar uit de context van de betrokken pagina blijkt dat "Medlease" als aanduiding van een bepaalde onderneming wordt gebruikt.

 

PROCESRECHT

Overdracht domeinnaam
Wijziging tenaamstelling domeinnaam wegens inbreuk op handelsnaam toegewezen
Nu in het vorenstaande al besloten ligt dat Econocom met haar gebruik van de naam Medlease" inbreuk maakt op de handelsnaam van Medi Lease, ligt de vordering tot wijziging van de tenaamstelling van de domeinnaam "medlease.nl" voor toewijzing gereed
 
Proceskosten
Proceskosten € 64.354,65 inclusief BTW.

 

IEPT20071009, Hof Amsterdam, Medi Lease v Medlease