IEPT20071018, HvJEG, KommAustria v ORF

19-10-2007 Print this page
IEPT20071018, HvJEG, KommAustria v ORF

RECLAMERECHT

 

Televisiespel: telewinkelen of televisiereclame
Indien kijkers een betaalnummer kunnen kiezen en tegen betaling kunnen deelnemen aan een spel waaraan een prijs is gebonden, is sprake van
Telewinkelen, wanneer werkelijk diensten worden aangeboden

– telewinkelen in de zin van artikel 1, sub f, indien in die uitzending of dat onderdeel van de uitzending werkelijk diensten worden aangeboden, rekening houdend met het doel van de uitzending waarin het spel plaatsvindt, met het belang van het spel binnen de uitzending in termen van tijd en gehoopte economische resultaten in vergelijking met die welke van die uitzending in haar geheel worden verwacht, en met de soort vragen die aan de kandidaten worden gesteld;
Televisiereclame wanneer kijker wordt aangezet de prijzen te verkrijgen of sprake is van zelfpromotie omroep
– televisiereclame in de zin van artikel 1, sub c, indien dat spel, wegens het doel en de inhoud ervan en wegens de omstandigheden waarin de te winnen prijzen worden voorgesteld, bestaat in een boodschap die de kijkers beoogt aan te zetten tot het verkrijgen van de als te winnen prijzen voorgestelde goederen en diensten, of die beoogt de verdiensten van de programma’s van de betrokken organisatie indirect in de vorm van zelfpromotie te bevorderen.

 

IEPT20071018, HvJEG, KommAustria v ORF