IEPT20071108, HvJEG, Ludwigs Apotheke v Juers Pharma

Print this page 27-11-2007
IEPT20071108, HvJEG, Ludwigs Apotheke v Juers Pharma

RECLAMERECHT - VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN


Reclameverbod geneesmiddelen


Te toetsen aan vrij verkeer van goederen in plaats van Geneesmiddelenrichtlijn


dat een reclameverbod zoals dat van § 8 HWG niet dient te worden getoetst aan de bepalingen inzake re-clame van richtlijn 2001/83, maar aan de artikelen 28 EG en 30 EG en aan de artikelen 11 en 13 EER-Overeenkomst.


Vrij verkeer van goederen verzet zich tegen verbod op verspreiding onder apothekers van lijsten van in lid-staat niet toegelaten geneesmiddelen die slechts informatie bevatten over de handelsnaam, het verpakkingsformaat, de dosering en de prijs van deze geneesmiddelen


Artikel 28 EG en artikel 11 EER-Overeenkomst verzet-ten zich tegen een dergelijk verbod, voor zover dit van toepassing is op de verspreiding onder apothekers van lijsten van niet-toegelaten geneesmiddelen waarvan de invoer uit een andere lidstaat of een derde land dat par-tij is bij de EER-Overeenkomst slechts uitzonderlijk is toegestaan, en die slechts informatie bevatten over de handelsnaam, het verpakkingsformaat, de dosering en de prijs van deze geneesmiddelen.


 


IEPT20071108, HvJEG, Ludwigs Apotheke v Juers Pharma