IEPT20071120, GvEA, Castellani

26-11-2007 Print this page
IEPT20071120, GvEA, Castellani

MERKENRECHT
Geen overeenstemming met Duitse woordmerken Castellum en Castelluca
Bij globale beoordeling volstaat het visuele, fonetische en begripsmatige verschil om verwarringsgevaar bij de gemiddelde Duitse consument als gevolg van de gelijkenissen tussen de beide tekens te verhinderen, ook al zijn de erdoor aangeduide waren dezelfde

  • Voor visuele totaalindruk is het verschil dat tussen de woordelementen "castellani” en "castelluca” voldoende om een visuele overeenstemming van de conflicterende tekens op te heffen.

Met betrekking tot het belang dat aan het beeldelement moet worden gehecht als element van onderscheid, zij vastgesteld dat dit element niet domineert in de door het aangevraagde merk opgeroepen totaalindruk. (...).Het is juist dat de woordelementen "castellani" en "castelluca" in zekere mate visueel overeenstemmen, aangezien zij even lang zijn en de eerste zeven letters ervan dezelfde zijn en in dezelfde volgorde zijn geplaatst ("c-a-s-t-e-l-l”). Hoewel de aandacht van de consument vaak door het eerste deel van woorden wordt getrokken [arrest MUNDICOR, punt 26 supra, punt 81], merkt verzoekster evenwel terecht op dat de term "kasteel” zeer courant wordt gebruikt voor deze specifieke warencategorie. De verscheidenheid van namen en waren die aan de consumenten worden aangeboden en die een territoriale aanduiding in combinatie met de termen "castello”, "castel”, "château”, "Schloss” of "castle” bevatten, is zo groot dat de consumenten het eraan gehechte achtervoegsel aandachtig moeten bekijken om een wijn waarvan de naam begint met een van deze woorden, correct te kunnen identificeren.

  • Fonetische vergelijking: de verschillen tussen de achtervoegsels "ani” in het aangevraagde merk en "uca” in het oudere merk volstaan om deze tekens fonetisch van elkaar te onderscheiden in het Duits

Met betrekking tot de fonetische vergelijking dient te worden aangenomen dat, anders dan de kamer van beroep in punt 20 van de bestreden beslissing heeft geoordeeld, de verschillen tussen de tekens door de onderscheiden achtervoegsels "ani" in het aangevraagde merk en "uca” in het oudere merk volstaan om deze tekens fonetisch van elkaar te onderscheiden in het Duits, ondanks het feit dat de voorvoegsels ("castell”) dezelfde zijn. Wanneer het relevante publiek de betrokken achtervoegsels in het Duits uitspreekt, zal het element "ani” immers worden uitgesproken als [ani] en het element "uca” als [uka].

  • Geen begripsmatige overeenstemming: “kasteel”is courant in wijnsector en merk bevat Italiaanse familienaam, die als zodanig zal worden herkend

Wat de begripsmatige vergelijking betreft, is het Gerecht van oordeel dat de kamer van beroep in punt 21 van de bestreden beslissing blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te stellen dat de gemiddelde Duitse consument de twee merken op dezelfde wijze kan associëren met het woord "Kastell”, dat in het Duits kasteel betekent, zodat er sprake is van begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens.
In dit verband dient in de eerste plaats eraan te worden herinnerd dat de term "kasteel” courant wordt gebruikt in de wijnsector. (...). In de tweede plaats bevat het aangevraagde merk een Italiaanse familienaam die als zodanig door het relevante publiek zal worden herkend.

 

IEPT20071120, GvEA, Castellani