IEPT20071122, Rb Amsterdam, Deventer Moordzaak - Oordeel Zelf

23-11-2007 Print this page
IEPT20071122, Rb Amsterdam, Deventer Moordzaak - Oordeel Zelf

PUBLICATIE

 

Smaad – art. 261 Sr
In samenhang met zijn eerdere expliciete uitlatingen, kan het pamflet “Oordeel Zelf!” worden aangemerkt als smaadschrift in de zin van artikel 261 Sr

Hoewel in het pamflet “Oordeel Zelf!” de letterlijke tekst van de telastegelegde uitlating niet is terug te vinden, heeft verdachte wel in meerdere door hem geformuleerde hypothesen zodanige bewoordingen gekozen dat daarin duidelijk kenbaar als zijn mening wordt geponeerd dat [slachtoffer] de moordenaar is van de weduwe Wittenberg. Hierbij dient mede te worden betrokken de omstandigheid dat verdachte de telastegelegde uitlatingen op diverse tijdstippen gelegen vóór het uitbrengen van het betreffende pamflet bij diverse gelegenheden en in diverse media wel expliciet en met zoveel woorden heeft gedaan en daarbij zijn mening derhalve reeds aan een breed publiek kenbaar had gemaakt. In dit licht bezien, derhalve in samenhang met zijn eerdere expliciete uitlatingen, kan het pamflet “Oordeel Zelf!” worden aangemerkt als smaadschrift in de zin van artikel 261 Sr.

 

IEPT20071122, Rb Amsterdam, Deventer Moordzaak - Oordeel Zelf