IEPT20071203, Rb Utrecht, Oral-B v Sonicare

11-12-2007 Print this page
IEPT20071203, Rb Utrecht, Oral-B v Sonicare

RECLAMERECHT

 

PHILIPS SONICARE

 

Superioriteitsclaim onvoldoende aannemelijk
Claim dat Sonicare Flexcare meer plaque verwij-dert dan de Oral-B Triumph niet voldoende aannemelijk
Geconcludeerd wordt dat het niet uitgesloten is dat het standpunt van Procter & Gamble dat in dit geval geen waarde mag worden gehecht aan het rapport van Schaeken et al. opgaat. (...). Verder wordt geconcludeerd dat de abstract van het onderzoek van Putt et al. in dit geval ontoereikend is om als bewijs te dienen voor de juistheid van de superioriteitsclaim van Philips dat de Sonicare FlexCare tandenborstel meer plak verwijdert dan de Oral-B Triumph tandenborstel. (...). Op grond van het voorgaande wordt geconcludeerd dat het vooralsnog onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat de claim van Philips dat klinisch is bewezen dat de Sonicare FlexCare meer plaque verwijdert dan de Oral-B Triumph juist is. Teneinde dit vast te stellen, is nader onderzoek naar de feiten en mogelijk bewijslevering nodig, waarvoor in het kader van dit kort geding geen plaats is.
Algemene superioriteitsclaims evenzeer verboden
Ook de vordering van Procter & Gamble die ertoe strekt dat Philips wordt geboden om het openbaar maken te staken en gestaakt te houden van algemenere reclameclaims (uitingen in woord en/of beeld) waarmee impliciet of expliciet de Sonicare FlexCare wordt gepresenteerd als beter en/of effectiever dan de Oral-B tandenborstels is toewijsbaar, met dien verstande dat het Philips niet is toegestaan om reclameclaims openbaar te maken waarmee impliciet of expliciet de Sonicare FlexCare wordt gepresenteerd als beter en/of effectiever dan de elektrische Oral-B tandenborstels. (...). Het is voldoende aannemelijk dat de mate waarin een tandenborstel in staat is plak te verwijderen en tandvleesontsteking (gingivitis) te voorkomen door het publiek (beroepsbeoefenaren en consumenten) als een belangrijke maatstaf zal worden gezien voor de effectiviteit/kwaliteit van een tandenborstel.

 

Nieuwe standaard
“Nieuwste evolutie in mondverzorging” en “nieuwe standaard” op zich toelaatbaar

 

ORAL-B TRIUMPH


Afbeelding borstelkop met spetters niet misleidend
Onvoldoende aannemelijk geworden dat afbeelding bij gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument suggestie wekt dat de borstelharen van de Oral-B Vitality Sonic tandenborstel met zeer hoge snelheid en bijna 180 graden heen en weer bewegen waardoor de spetters in het rond vliegen.

 

“Geavanceerde reinigingstechnologie” niet misleidend
onvoldoende aannemelijk dat de claim "geavanceerde reinigingstechnologie" bij een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument de suggestie zal wekken dat het de beste zijwaarts bewegende borstel van Oral-B is.
Daarbij wordt in aanmerking genomen dat enige overdrijving eigen is aan reclame en door de gemiddelde consument met een zekere scepsis moet worden bejegend.

 

PROCESRECHT

 

Geen bevel vanwege eerdere toezegging
Geen omstandigheden die opleggen gebod ondanks toezegging opportuun maken

 

Niet-nakomen schikkingsovereenkomst
Bevel ter zake van verpakkingen met "Neu/nouveau" die na 1 april 2007 niet meer zo mochten worden aangeduid

IEPT20071203, Rb Utrecht, Oral-B v Sonicare