IEPT20080103, Rb Breda, VDN Infra v Van den Noort

04-02-2008 Print this page
IEPT20080103, Rb Breda, VDN Infra v Van den Noort

HANDELSNAAMRECHT

 

Gebruik VDN-logo als handelsnaam
Vaststaat dat C.J. van den Noort BV. van Van den Noort Akkerbouw B.V. sinds 16 mei 2000 over een bedrijfsbestelauto beschikken waarop de lettercombinatie VDN is weergegeven.

Deze bedrijfsbestelauto rijdt al zeven jaar lang dagelijks in een beperkte regio naar alle klanten van C.J. van den Noort BV. en Van den Noort Akkerbouw B.V. De consumenten en relaties van C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V. zijn veelvuldig met deze bedrijfsauto in aanraking gekomen. Gelet op de continuïteit, consequentheid en herkenbaarheid waarmee VDN in het kader van de bedrijfsvoering door C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw BV. wordt gebruikt, is sprake van gebruik als handelsnaam. Tussen partijen is, terecht, niet in geschil dat sprake is van verwarring tussen de handelsnamen VDN en VDN Infra.

 

ONEERLIJKE CONCURRENTIE

 

Onrechtmatige navolging
Ook indien VDN door C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V. niet als handelsnaam zou worden gebruikt, geldt dat door het langdurige, intensieve en herkenbare gebruik van de lettercombinatie VDN op de bedrijfsbestelauto, VDN en Van den Noort begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat het publiek de onderneming van VDN Infra B.V. zal verwarren met die van C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V. en in ieder geval een band zal veronderstellen tussen de ondernemingen. De rechtbank heeft daarbij in aanmerking genomen dat VDN een afkorting is van Van den Noort, dat de handelsnaam Van den Noort al decennia wordt gevoerd en een bekende naam is . Daarnaast zijn VDN Infra B.V., C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V. gevestigd in dezelfde wijk in Dongen. VDN Infra BV. is zelfs gevestigd in het voormalige bedrijfspand van C.J. van den Noort B.V. Verder zijn de ondernemingen actief in hetzelfde marktsegment in hetzelfde territoir, Noord-Brabant. Tenslotte draagt de directeur-eigenaar van VDN Infra B.V. de naam Van den Noort en is hij als oud-werknemer van C.J. van den Noort B.V. bekend bij klanten hiervan. Daarnaast is, onafhankelijk van voornoemde gronden, het gebruik. van deze handelsnaam door deze onderneming met deze bestuurder onrechtmatig jegens C.J. van den Noort B.V. en van den Noort Akkerbouw B.V. Vaststaat dat de oprichter en bestuurder van VDN Infra B.V., Corné van den Noort, werkzaam was bij C.J. van den Noort BV. Ter zitting heeft Corné van den Noort desgevraagd medegedeeld dat hij wist dat de naam VDN op de bedrijfsbestelauto werd gebruikt. Corné van den Noort heeft verklaard dat hij tijdens het dienstverband met C.J. van den Noort BV. heeft horen praten over de reden dat VDN is gebruikt, te weten: de naam Van den Noort paste niet op de achterklep van de bestelauto. VDN Infra BV. heeft: dus bewust gekozen voor de lettercombinatie VDN in haar handelsnaam terwijl zij wist dat deze lettercombinatie door C.J. van den Noort BV. en Van den Noort Akkerbouw B.V. reeds werd gebruikt. Dit is onrechtmatig jegens C.J. van den Noort B.V. en van den Noort Akkerbouw B.V.

 

IEPT20080103, Rb Breda, VDN Infra v Van den Noort