IEPT20080111, Rb Utrecht, Perra v Kelder

12-01-2008 Print this page
IEPT20080111, Rb Utrecht, Perra v Kelder

PUBLICATIE

 

Onrechtmatige uiting
Feitelijk onjuiste opmerking “iedereen krijgt nog geld van die man” in combinatie met de beschuldiging dat Perra een oplichter is, is onrechtmatig

Uit het voorgaande blijkt dat Kelder niet heeft aangetoond dat Perra op 31 oktober 2007 nog onbetaalde schulden had. Evenmin is komen vast te staan dat Kelder op die dag nog een vordering jegens Perra had. Dit betekent dat de opmerking “iedereen krijgt nog geld van die man” geen rechtvaardiging vindt in de thans door Kelder aangevoerde feiten. Daarmee is de opmerking onjuist en, omdat die opmerking in combinatie met de beschuldiging dat Perra een oplichter is Perra als ondernemer in een kwaad daglicht stelt, jegens Perra in beginsel onrechtmatig.

 

Infotainment context
waar een overdrijving als de onderhavige een feitelijke beschrijving van iemands gedrag betreft waarmee de persoon in een kwaad daglicht wordt gesteld, dient de overdrijving gebaseerd te zijn op een kern van actuele waarheid
Kelder heeft het onrechtmatige karakter van zijn opmerkingen bestreden door te wijzen op het karakter van het programma en de daarmee samenhangende wijze waarop zijn opmerking is ingekleed. Kelder voert aan dat “De wereld draait door” een live televisieprogramma is bestaande uit een combinatie van entertainment en nieuws, ook wel aangeduid als infotainment. Uitlatingen in een dergelijk programma worden gedaan in de vorm van sterke overdrijvingen, in sterke bewoordingen, als onder een loep uitvergroot en gesimplificeerd. Gelet op deze inkleding is de mededeling volgens Kelder niet onrechtmatig. Perra heeft dit betwist en benadrukt dat het programma wel degelijk een serieuze informatieve ondertoon heeft. Wat er ook zij van de mate waarin het programma “De wereld draait door” als amusement is te beschouwen, en een bepaalde mate van overdrijving met een korreltje zout moet worden genomen, daar waar een overdrijving als de onderhavige een feitelijke beschrijving van iemands gedrag betreft waarmee de persoon in een kwaad daglicht wordt gesteld, dient de overdrijving gebaseerd te zijn op een kern van actuele waarheid. Nu die ontbreekt laat de wijze van inkleding de onrechtmatigheid van de opmerking onverlet

 

Subjectieve oordelen niet onrechtmatig
De mededeling “ik dacht dat dit een baas van de Siciliaanse maffia was” en de opmerking “een stuk tuig van de richel” zijn als subjectieve waardeoordelen niet onrechtmatig
Dat Kelder met de mededeling “ik dacht dat dit een baas van de Siciliaanse maffia was” Perra als een oplichter heeft uitgemaakt, is feitelijk niet juist. Kelder maakte die opmerking nadat tijdens het programma “De wereld draait door” de in Quote gepubliceerde foto van Perra, met grote zwarte zonnebril achter zijn bureau gezeten, op een levensgroot scherm verscheen. Juist die foto roept de associatie met een maffiabaas op. Bovendien betreft de opmerking een persoonlijk en dus subjectief commentaar van Kelder op de getoonde foto. Onrechtmatig is deze opmerking niet.
Evenmin is feitelijk juist dat Kelder met de opmerking “een stuk tuig van de richel” Perra als een oplichter en/of financieel hoogst onbetrouwbaar heeft uitgemaakt. Het feit dat het om, zoals Kelder ook heeft erkend, op zichzelf grievende bewoordingen gaat, betekent niet dat het uiten van een dergelijk subjectief waardeoordeel jegens Perra onrechtmatig is.

 

Rectificatie
‘Dit is een ongelooflijke oplichter’ door Kelder  voldoende gerectificeerd
Door Kelder is ter zitting erkend dat zijn uitlating “dit is een ongelooflijke oplichter” ontoelaatbaar is en rectificatie behoefde. Ten aanzien van deze uitlating resteert de beantwoording van de vraag of Kelder deze voldoende heeft gerectificeerd. Perra heeft dat betwist en onder meer gewezen op het niveau van Kelders website en de latere uitlatingen van Kelder daarop over Perra. Kelder heeft benadrukt dat hij de term oplichter duidelijk heeft teruggenomen. Kelder heeft met zijn mededeling op 5 november 2007 duidelijk afstand genomen van het gebruik van de term oplichter. Dit is ook blijkens webpagina’s van diverse nieuwssites als zodanig opgevat. De Volkskrant schrijft op haar website van 9 november 2007 “Jort Kelder neemt woorden terug over Antonio Perra”, eKudos.nl schrijft: “Jort Kelder zegt: “sorry”“, www.nieuwnieuws.nl schrijft op 9 november 2007 “Jort Kelder heeft excuses aangeboden aan Antonio Perra”. Gelet op de duidelijke bewoordingen van de mededeling van 5 november 2007 van Kelder en de wijze waarop daaraan publiciteit is gegeven, heeft Kelder het gebruik van de term oplichter voldoende gerectificeerd
Rectificatie op televisie afgewezen
De wijze van rectificatie zoals gevorderd gaat te ver. De gevorderde rectificatie op de televisiezenders Nederland 1 2, en 3 zal feitelijk leiden tot zes uit te zenden rectificaties. Dit staat, zowel gelet op de kosten als op het feit dat Kelder een belangrijk deel van zijn onrechtmatige uitlating reeds heeft gerectificeerd, niet in verhouding tot de eenmalige uitzending waarin Kelder zijn uitlating heeft gedaan. De vordering tot rectificatie op de televisiezenders Nederland 1, 2 en 3 zal dan ook worden afgewezen.
Rectificatie op website van Kelder toegewezen
 Perra heeft voorts plaatsing van een rectificatie gedurende 31 dagen op de website van Kelder gevorderd. Tegen de duur van de publicatie is geen verweer gevoerd. Dit gedeelte van de vordering zal worden toegewezen, zij het dat de tekst, gelet op het daartegen aangevoerde verweer, en de redactie van de rectificatie op na te melden wijze op onderdelen zal worden aangepast.


 

IEPT20080111, Rb Utrecht, Perra v Kelder