IEPT20080207, Rb Dordrecht, Sfeerhaarden

18-02-2008 Print this page
IEPT20080207, Rb Dordrecht, Sfeerhaarden

AUTEURSRECHT

 

Narvik Nova is een werk
De totaalindruk van de Narvik Nova wijkt duidelijk en in relevante mate af van de tot dan gangbare modellen, waarbij het frame en de luchtroosters een prominente plaats innemen. De totaalindruk van de Narvik Nova wijkt duidelijk en in relevante mate af van de tot dan gangbare modellen, waarbij het frame en de luchtroosters een prominente plaats innemen. (...).

Voorshands moet worden geoordeeld (op basis van de niet erg duidelijke afbeelding in productie 11 van Flame Store) dat de wel door Flame Store c.s. ‘gedateerde’ sfeerhaard in belangrijke mate van de Narvik Nova verschilt. Zo heeft deze haard geen dubbele omlijsting, maar een opgelegd raamwerk en is deze haard dubbelzijdig, dwz aan twee kanten van een muur te zien (‘hole in the wall fire’), onder en boven de glasplaat is geen zwarte rand zichtbaar en het raamwerk heeft een andere kleur dan de achtergrond. Voorshands moet worden geoordeel dat het om verschillende werken gaat. Voor zover Flame Store c.s. bedoelen aan te voeren dat het uiterlijk van de Narvik Nova functioneel is bepaald wordt dit betoog verworpen. [S.] heeft de luchtroosters verwerkt in de dubbele omlijsting. Niet aannemelijk is, mede gelet op de door partijen overgelegde brochures van sfeerhaarden, dat deze vormgeving noodzakelijk was voor het verkrijgen van dit technisch effect. Het uiterlijk, dat bovendien niet beperkt is tot de dubbele omlijsting is niet slechts functioneel bepaald.
Gelet op vorenstaande is het ontwerp van de Narvik Nova aan te merken als een werk in de zin van de auteurswet

 

Inbreuk
De getoonde haarden verschillen visueel niet veel van elkaar.

Allen vertonen de hiervoor onder 4.2.2 omschreven combinatie van vormgevingseigenschappen en ook de maatvoering is vrijwel gelijk, met dien verstande dat bij één model geen glasplaat was aangebracht, maar een rooster. Van een nieuw werk is echter geen sprake.


Aansprakelijkheid bestuurder
Indirect bestuurder c.q. feitelijk beleidsbepaler van inbreukmakende vennootschap tevens bevolen inbreuk te staken
4.5.2  Vast staat dat [gedaagde 3] indirect bestuurder is van Manhattan. Ter zitting heeft hij uitgelegd dat hij, samen met zijn vrouw (die haarden ontwerpt) en zijn zoon (die directeur is van Flame Store) hard werkt om van deze bedrijven een succes te maken. Mahattan is, in weerwil van de met Faber gesloten overeenkomst, de inbreukmakende haarden gaan verhandelen zonder toestemming van Faber. [gedaagde 3] heeft ter zitting uitgelegd dat de door zijn echtgenote veranderde ontwerpen (zie hiervoor onder 2.6) in zijn ogen geen inbreuk zijn op het auteursrecht van Faber en dat het voor hem ook een economische afweging was met deze haarden verder te handelen. Onder deze omstandigheden moet [gedaagde 3] voorshands als feitelijk beleidsbepaler worden aangemerkt en wordt hij mede veroordeeld als na te melden.

 

IEPT20080207, Rb Dordrecht, Sfeerhaarden