IEPT20080208, HR, G-Star

07-03-2008 Print this page
IEPT20080208, HR, G-Star

PROCESRECHT

 

Geldig herstelexploot binnen 2 weken oorspronkelijke roldatum van hoger beroep nietigverklaring ingeschreven Beneluxdepot
Ongeldig ‘herstelexploot’ voorafgaand aan oorspronkelijke roldatum doet er niet aan af dat binnen 2 weken na oorspronkelijke roldatum verval wegens niet aanbrengen hersteld kon worden
Ingevolge art. 125 lid 1 Rv. (krachtens art. 353 lid 1 Rv. in hoger beroep van overeenkomstige toepassing) is het geding in hoger beroep door het uitbrengen van de appeldagvaarding aanhangig geworden. Op grond van het bepaalde in art. 125 (thans) lid 4 Rv. verviel in beginsel de aanhangigheid van de zaak als gevolg van het verzuim de dagvaarding tijdig ter griffie in te dienen ter inschrijving op de in de appeldagvaarding vermelde rol van 2 december 2004. Dat verval kon evenwel op grond van dezelfde bepaling worden hersteld door binnen twee weken na die roldatum een geldig herstelexploot te doen uitbrengen met oproeping tegen een nieuwe roldatum. Dat is gebeurd door het uitbrengen van het herstelexploot van 6 december 2004, gevolgd door de inschrijving van de zaak op de rol van 16 december 2004. Anders dan het hof heeft geoordeeld, kon aan een en ander het nadere exploot van 26 november 2004 niet afdoen, nu dat, zoals blijkt uit hetgeen hiervoor in 3.2.2 is overwogen, geen rechtsgevolg teweeg kon brengen, en dit voor [verweerster] aanstonds duidelijk moet zijn geweest op grond van de door het hof genoemde rechtspraak. Daarom heeft het hof ten onrechte gewicht gehecht aan de door het hof aangenomen onzekerheid van [verweerster] omtrent - kort gezegd - de (datum van) inschrijving van de zaak in appel. Dit geldt overigens temeer nu de zaak reeds op de rol van twee weken na de oorspronkelijke roldatum is ingeschreven.

 

IEPT20080208, HR, G-Star