IEPT20080221, Rb Den Haag, Easy Drain

02-03-2008 Print this page
IEPT20080221, Rb Den Haag, Easy Drain

MODELRECHT

 

Hoge eisen voor ex parte bevel
niet in overeenstemming met de aan een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod te stellen hoge eisen, in het bijzonder ten aanzien van de aannemelijkheid van het gestelde recht en de gestelde inbreuk daarop
.
Voor zover het verzoek is gericht op een verbod op verhandeling van de douchegoot Trend TRDGL wordt het afgewezen omdat het verzoek in zoverre niet in overeenstemming wordt geacht met de aan een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod te stellen hoge eisen, in het bijzonder ten aanzien van de aannemelijkheid van het gestelde recht en de gestelde inbreuk daarop.

 

Ex parte bevel afgewezen voor TRDGL-model
In dit verband is van belang dat het patroon van openingen in het rooster afwijkt van de gedeponeerde en door ESS op de markt gebrachte modellen.
 
Ex parte bevel toegewezen voor TRDGF-model alle lidstaten EG
beveelt E-Bad B.V. en Badkamermarkt.nl B.V. ieder afzonderlijk binnen twee dagen na betekening van deze beschikking ieder verkopen, aanbieden (waaronder begrepen via Internet), invoeren, uitvoeren of anderszins in het verkeer brengen van douchegoten waarmee inbreuk wordt gemaakt op het Gemeenschapsmodel nummer 363144 en/of internationaal model nummer DM/059828, meer in het bijzonder de Trend TRDGF douchegoot, en bepaalt dat dit bevel zich uitstrekt over alle lidstaten van de Europese Gemeenschap;
Gelet op artikel 90 lid 3 kan de te geven maatregel zich uitstrekken over alle lidstaten van de Gemeenschap

 

IEPT20080221, Rb Den Haag, Easy Drain