IEPT20080304, Rb Den Haag, Enanef v Eurosolar

04-03-2008 Print this page
IEPT20080304, Rb Den Haag, Enanef v Eurosolar

MODELRECHT


Technische functie – apparaatgerichte leer
De resultaatgerichte leer zou immers met zich meebrengen dat techniek welke principieel vrij is – het apparaat van Enanef wordt niet beschermd door enig in Nederland geldig octrooi – en ook equivalenten van diezelfde techniek, langs de weg van het modelrecht alsnog uitsluitend voor Enanef beschikbaar zou zijn

Enanef heeft ter zitting uitvoerig betoogd dat er tal van mogelijkheden waren voor Eurosolar om hetzelfde technisch resultaat te bereiken. Voorshands volgt de voorzieningenrechter deze redenering niet. Bij de beoordeling is een apparaatgerichte maatstaf in aanmerking te nemen. Het gaat er dus om of de kenmerken van het apparaat door de technische functie worden bepaald. Naar voorlopig oordeel geldt dat voor het Model 2003. De voorzieningenrechter zal dan ook in het midden laten of de door Enanef genoemde alternatieven reëel zijn, omdat reeds bij toetsing aan voornoemd criterium het model van bescherming is uitgesloten. De voorzieningenrechter begrijpt dat Enanef in het modelrecht een plaats zou willen geven aan de zogenoemde resultaatgerichte leer. Het modelrecht is evenwel nog minder dan het merkenrecht aangewezen voor toepassing van deze leer (vergelijk voor het merkenrecht HvJ EG 18 juni 2002, Philips-Remington). De resultaatgerichte leer zou immers met zich meebrengen dat techniek welke principieel vrij is – het apparaat van Enanef wordt niet beschermd door enig in Nederland geldig octrooi – en ook equivalenten van diezelfde techniek, langs de weg van het modelrecht alsnog uitsluitend voor Enanef beschikbaar zou zijn. Deze stand van zaken voert tot het voorlopig oordeel dat er een aanmerkelijke kans is dat de daartoe geroepen bodemrechter het Model 2003 in het licht van de techniek-restrictie van artikel 8 GmodelVo niet geldig zal oordelen. De exceptie van nietigheid welke Eurosolar in dit kort geding heeft ingeroepen slaagt

 

Model 20076 niet nieuw
Daarnaast voldoet Model 2006 niet aan het nieuwheidvereiste. Het model is immers slechts in onbelangrijke details verschillend van het apparaat dat bekend is als Model 2003.

 

IEPT20080304, Rb Den Haag, Enanef v Eurosolar