IEPT20080311, Rb Den Haag, SEB v Philips (Foodprocessor)

11-03-2008 Print this page
IEPT20080311, Rb Den Haag, SEB v Philips (Foodprocessor)

MODELRECHT

 

Invloed "vrije" technisch bepaalde elementen
Uiterlijk utilitaire huishoudelijke keukenapparaten wordt in belangrijke mate maar niet uitsluitend bepaald door de verscheidene technische functies. Die elementen komen niet in aanmerking voor modelrechtelijke bescherming, maar zijn niettemin naar voorlopig oordeel voor een belangrijk deel bepalend voor de algemene indruk die het apparaat wekt
Het uiterlijk van utilitaire huishoudelijke keukenapparaten als de onderhavige wordt in belangrijke mate maar niet uitsluitend bepaald door de verscheidene technische functies. Zo is een doorzichtige, trechtervormige  kom met toevoertuit  noodzakelijk waarin verscheidene soorten roterende messen kunnen worden geplaatst, voorzien van een oor/handvat en een (doorgaans: ondoorzichtig) motorhuis met een snoeropbergmogelijkheid en een draaiknop voor bediening in verschillende standen . Bij een trechtervormige kom is een omgekeerd trechtervormig motorhuis eveneens technisch bepaald, alleen al uit oogpunt van materiaalbesparing, terwijl de stevigheid een zo breed mogelijke basis voorschrijft. Ook geeft de trechtervorm bij de spuitgietproductie het technische voordeel dat deze makkelijker dan rechte cilindervormen uit de mal kan worden verwijderd, zodat in die zin ook sprake is van technische bepaaldheid. Al deze door Philips aangegeven elementen van technische bepaaldheid zijn door SEB naar voorlopig oordeel onvoldoende steekhoudend weersproken. Uit het door partijen geschetste vormgevingserfgoed is dan ook de vorm van een relatief (ten opzichte van de hoogte van het apparaat) brede "zandlopervorm" met een soort "taille" in het midden tussen kom en motorhuis (het Kenwood apparaat) bekend en "vrij". Dergelijke elementen komen niet in aanmerking voor modelrechtelijke bescherming, maar zijn niettemin naar voorlopig oordeel voor een belangrijk deel bepalend voor de algemene indruk die het apparaat wekt

 

Geen inbreuk
De volgende modelrechtelijk relevante vormgevingskenmerken die blijken uit de Gemeenschapsmodelinschrijving van SEB zijn bij het aangevallen Philips apparaat naar voorlopig oordeel zodanig anders uitgevoerd, dat dit apparaat (net) vrijloopt, omdat aldus een modelrechtelijk relevante andere algemene indruk wordt gewekt:
- het vooraanzicht: in het oog springende andere knop (groter in het Philips apparaat met een reliëfrand eromheen), verschillende taille (model: halverwege scheiding kom/motorhuis en onderbroken op ongeveer 1/3 deel in de breedte van rechts af bezien, vloeiender en ononderbroken bij het Philips apparaat), messenlade onderaan recht onder de knop (ontbreekt bij het Philips apparaat), geen zichtbare snoeroprolvoorziening aan de voorzijde (wel bij het Philips apparaat onderaan rondom het hele motorhuis), een zichtbare scheidingslijn rondom onderin het motorhuis denkbeeldig doorlopend ter hoogte van het handvat van de messenlade  (ontbreekt in het Philips apparaat);
- het achteraanzicht: zichtbare uitstulping aan achteronderzijde van het motorhuis met twee nokken waar het snoer om kan worden gewonden met daartussenin een rooster voor de koeling (in het Philips apparaat ontbreken deze geprononceerd zichtbare uitstulpingen uit het model door een hele andere wijze van opbergen van het snoer (uit het oog door een binnen het motorhuis vallende oprolmogelijkheid rondom de gehele omtrek van het motorhuis), terwijl aan de achterzijde evenmin een zichtbare koelingsvoorziening is aangebracht (het koelingsrooster van het Philips apparaat zit aan de onderzijde van het motorhuis, onzichtbaar bij normaal gebruik), ook hier een zichtbare scheidingslijn rondom onderin het motorhuis (ontbreekt ook hier bij het Philips apparaat);
- zijaanzichten: zichtbare uitstulpende nokken van de snoeroprolinrichting (ontbreekt bij het Philips apparaat);
- geheel verschillende boven- en onderaanzichten (vooral onder : zichtbare messenlade van het model tegenover zichtbaar koelingsrooster van het Philips apparaat);
- alle aanzichten: beduidend anders vormgegeven deksel van de kom, "afronding" aan onderzijde van model tegenover scherpuitgesneden snoeroproluitsparing met dunne onderkant in het Philips apparaat, slankere uitstraling van dit apparaat ten opzichte van het relatief robuustere model.
De naar voorlopig oordeel wel in belangrijke mate  overeenstemmend vormgegeven handvatten volgens het model en het Philips apparaat maken niet, dat de in het oog springende hiervoor besproken afwijkende kenmerken toch geen andere algemene indruk wekken. Verder zijn de positionering van het handvat aan de rechterzijde en een centrale bedieningsdraaiknop naar voorlopig oordeel modelrechtelijk vrij, omdat dit in vrijwel alle foodprocessors zo wordt gedaan . Ook de positionering van het toevoertuit aan de rechterzijde is naar voorlopig oordeel niet bepalend voor de algemene indruk, wel de aan de bovenzijde uitstekende vorm daarvan (waar dan ook gepositioneerd), die volgens beide partijen terecht als technisch bepaald wordt gezien, zodat ook dit het vorenoverwogene niet anders maakt.

 

PROCESRECHT

 

Holding geen inbreukmaker
De vorderingen dienen te worden afgewezen, reeds omdat Philips geen andere economische activiteiten uitoefent dan het houden van aandelen en aldus geen inbreuk maakt of dreigt te maken op de Gemeenschapsmodelrechten van SEB.
Zoals SEB ter zitting heeft erkend naar aanleiding van het terzake door Philips gevoerde en desgevraagd gehandhaafde formele verweer, had zij voor Nederland Philips DAP dienen te dagvaarden en voor zover het om andere markten binnen de EU dan de Nederlandse gaat de Philipsgroepsmaatschappijen die op die betreffende markten het Philips apparaat op de markt brengen. Dat op een sommatiebrief gericht aan Philips zonder een voorbehoud te maken inhoudelijk is gereageerd door Philips' advocaat, zoals SEB aanvoert, maakt dat niet anders.


 

IEPT20080311, Rb Den Haag, SEB v Philips (Foodprocessor)