IEPT20080402, Rb Amsterdam, Bos v Weekend

03-04-2008 Print this page
IEPT20080402, Rb Amsterdam, Bos v Weekend

PORTRETRECHT

 

Geen toestemming
onvoldoende gemotiveerd betwist dat de foto's die zijn gepubliceerd in Weekend nummer 11 van 21 maart 2007 zijn gemaakt en gepubliceerd zonder toestemming van Bos c.s.
De rechtbank zal allereerst dienen te beoordelen of Audax c.s. de foto's zonder toestemming van Bos c.s. hebben geplaatst, zoals Bos c.s. stellen. Audax c.s. betwisten dat de gepubliceerde foto's in Weekend nummer 11 van 21 maart 2007 zonder toestemming van Bos c.s. zijn gemaakt. Ter ondersteuning van dit betoog hebben Audax c.s. een verklaring van [gedaagde 3] in het geding gebracht (productie 2 bij conclusie van antwoord) van 8 mei 2007. Deze verklaring gaat echter niet over de foto's die zijn gepubliceerd in Weekend nummer 11 van 21 maart 2007, maar over foto's die in 2006 van het gezin van Bos zijn gemaakt en die in 2006 in Weekend zijn gepubliceerd. Aldus acht de rechtbank onvoldoende gemotiveerd betwist dat de foto's die zijn gepubliceerd in Weekend nummer 11 van 21 maart 2007 zijn gemaakt en gepubliceerd zonder toestemming van Bos c.s.De omstandigheid dat Bos zijn 'papadag' heeft ingeleverd toen hij minister van Financiën werd, levert evenmin een rechtvaardigingsgrond op voor het publiceren van onderhavige foto's. De foto's zijn genomen van een duidelijke privé-activiteit van Bos, waarbij Bos niet hoeft te dulden dat door (pers)fotografen foto's worden gemaakt die daarna ook worden gepubliceerd

 

Eerder niet optreden
Evenmin betekent de omstandigheid dat Bos kennelijk niet publiekelijk is opgetreden tegen soortgelijke publicaties in het verleden dat hij publicaties als de onderhavige zich te allen tijde heeft te laten welgevallen.
In dit verband kan de door Audax c.s. aangehaalde uitspraak van de Hoge Raad (HR 15 juni 1990, NJ 1991, 432) hen niet baten. Deze uitspraak heeft geen betrekking op schending van het portretrecht en daarmee schending van het recht op de persoonlijke levenssfeer. Voorts ging het in die uitspraak om de bewerking van een artikel, waarbij tegen het oorspronkelijke artikel geen bezwaar was gemaakt. In het onderhavige geval betreft het een nieuwe serie foto's, die hoewel ze op dezelfde plaats gemaakt zijn, niet kunnen worden aangemerkt als een bewerking van de publicatie in 2006.

 

Privacy publiek figuur
het bevredigen van de nieuwsgierigheid van delen van de bevolking weegt niet zwaarder dan het recht op bescherming van de privacy waar ook publieke figuren onmiskenbaar recht op hebben.
Nog los van het feit dat, zoals reeds overwogen, alleen Bos een publiek figuur is, weegt het bevredigen van de nieuwsgierigheid van delen van de bevolking niet zwaarder dan het recht op bescherming van de privacy waar ook publieke figuren onmiskenbaar recht op hebben. De omstandigheid dat Bos zijn 'papadag' heeft ingeleverd toen hij minister van Financiën werd, levert evenmin een rechtvaardigingsgrond op voor het publiceren van onderhavige foto's. De foto's zijn genomen van een duidelijke privé-activiteit van Bos, waarbij Bos niet hoeft te dulden dat door (pers)fotografen foto's worden gemaakt die daarna ook worden gepubliceerd. Indien Weekend had willen schrijven over parttime werken had zij dit ook kunnen doen zonder de onderhavige foto's te publiceren. Deze foto's leveren geen rechtens te respecteren bijdrage aan het publiek debat over parttime werken, zorgverlof en mannen die meedoen in het huishouden. Aan zorgverlof en huishouden wordt overigens in het artikel geen enkele aandacht besteedt. De conclusie dient dan ook te zijn dat in dit geval het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van Bos c.s. zwaarder weegt dan het recht van Audax c.s. op uitingsvrijheid, zodat het onder 3.1. sub A gevorderde zal worden toegewezen.

 

Schadevergoeding
Wegens de onrechtmatige inbreuk op het privé-leven van Bos c.s. acht de rechtbank een bedrag van EUR 1.000,= per persoon, derhalve in totaal EUR 4.000,= aan immateriële schadevergoeding in overeenstemming met de wettelijke maatstaven.
De rechtbank heeft hierbij in aanmerking genomen dat de foto's onschuldige taferelen tonen en dat van een negatieve teneur of strekking geen sprake is. De omstandigheid dat de echtgenote van Bos slechts op één van de foto's is te zien en bovendien zeer op de achtergrond, zoals door Audax c.s. is gesteld, maakt niet dat voor de inbreuk op haar privé-leven geen schadevergoeding verschuldigd is. Op de gepubliceerde foto is zij duidelijk zichtbaar, zodat ook haar privéleven op onrechtmatige wijze is geschonden. Ook de omstandigheid dat de foto's op één moment zijn genomen, zoals door Audax c.s. is gesteld, en niet door (langdurig) hinderlijk volgen, maakt het voorgaande niet anders. Door publicatie van de foto's is het privé-leven van Bos c.s. op onrechtmatige wijze geschonden. Indien sprake zou zijn van (langdurig) hinderlijk volgen zou zulks schadevergoeding verhogend kunnen werken. Indien niet (langdurig) hinderlijk is gevolgd heft dat geenszins de onrechtmatigheid op. Tenslotte vormt de omstandigheid dat Audax c.s. hebben aangegeven bereid te zijn geen foto's meer van de kinderen van Bos, en evenmin van diens echtgenote te publiceren, geen grond op voor afwijzing van de schadevergoeding.

 

IEPT20080402, Rb Amsterdam, Bos v Weekend