IEPT20080402, Rb Den Haag, Wobben v Vestas

24-04-2008 Print this page
IEPT20080402, Rb Den Haag, Wobben v Vestas

OCTROOIRECHT

 

Nietigheid
Gebrek aan uitvinderswerkzaamheid nu de voorgeschreven werkwijze al was voorzien door Heier, al was doordacht door Bruntt, al was voorschreven door Eltra, en al onderdeel vormde van het Horns Reef project
In dit verband stelt de rechtbank voorop dat het er bij de beoordeling van de uitvinderswerkzaamheid om gaat of de gemiddelde vakman (i) het door de uitvinding opgeloste probleem zou hebben onderkend, (ii) voor de oplossing van dat probleem te rade zou zijn gegaan bij een bepaald tot de stand van de techniek behorend document, en (iii) alsdan, met gebruikmaking van algemene vakkennis, de uitvinding als voor de hand liggende oplossing uit dat document (niet kon, maar) zou hebben afgeleid (HR 15 februari 2008, Rvdw 2008, 221). (…) Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat het laten bijdragen van windturbines aan de stabiliteit van de netfrequentie op de wijze die EP 774 voorschrijft, op de prioriteitsdatum grotendeels al was voorzien door Heier, al was doordacht door Bruntt, al was voorschreven door Eltra, en al onderdeel vormde van het Horns Reef project. Op basis van die stand van de techniek en de algemene kennis van de vakman lag de uitvinding waarvoor EP 774 is verleend voor de hand. Derhalve moet EP 774 worden vernietigd bij gebrek aan uitvinderswerkzaamheid.
Te beoordelen vanuit oogpunt van een vakman op het gebied van netbeheer en op het gebied van windenergie
De rechtbank verwerpt het betoog van Wobben dat de inventiviteit van zijn uitvinding uitsluitend kan worden beoordeeld vanuit het oogpunt van een vakman op het gebied van netbeheer. Wobben wijst er in dat verband op dat de uitvinding een oplossing voor een probleem op het gebied van netbeheer betreft. Dat de uitvinding een probleem op het gebied van netbeheer beoogt op te lossen is niet in geschil. De oplossing van dat probleem is echter onmiskenbaar gelegen op het gebied van de windenergietechniek. De oplossing betreft immers, blijkens de titel, conclusies en beschrijving van het octrooi, (een werkwijze voor het bedienen van) een windturbine. Dat brengt mee dat, voor zover windenergie en netbeheer afzonderlijke technische gebieden zijn, de uitvinding op zijn minst mede windenergietechniek betreft en dat derhalve ook de visie en kennis van de vakman op het gebied van windenergie van belang zijn bij de beoordeling van de inventiviteit van die uitvinding.

 

IEPT20080402, Rb Den Haag, Wobben v Vestas