IEPT20080404, Rb Amsterdam, Staat v Opinio inzake rede Balkenende

07-04-2008 Print this page
IEPT20080404, Rb Amsterdam, Staat v Opinio inzake rede Balkenende

PUBLICATIE

 

Artikel overduidelijk verzinsel
Het artikel is overduidelijk een verzinsel dat op karikaturale wijze (het gebrek aan) polemiek omtrent het christendom en
de islam aan de orde stelt en uitlokt.
Er is dus geen sprake van een onjuiste of valse weergave van feiten, zoals de Staat meent. De overgelegde commentaren met betrekking tot het artikel in een aantal landelijke bladen maakt dit nog eens extra duidelijk aan het publiek voor het

geval dit al zou kunnen denken dat van een waarheidsgetrouw verslag sprake zou zijn

 

 

Kritische bejegening minister-president toegestaan
Voor zover het hier een kritische bejegening van de heer Balkenende betreft, geldt dat hij zich dit als minister-president en leider van het CDA zal moeten laten welgevallen.

 

PROCESRECHT

 

Geen rectificatie
Omdat duidelijk sprake is van verzinsel vervalt ook het belang van de Staat bij een rectificatie
.
De Staat zal bovendien zonodig via de Rijksvoorlichtingsdienst en via diplomatieke kanalen eventuele misverstanden kunnen rechtzetten.

 

 

IEPT20080404, Rb Amsterdam, Staat v Opinio inzake rede Balkenende