IEPT20080416, Rb Den Haag, Room Seven v Zinos

23-04-2008 Print this page
IEPT20080416, Rb Den Haag, Room Seven v Zinos

AUTEURSRECHT - GEMEENSCHAPSMODELRECHT

 

Inbreuk aangenomen terzake van de prints White Bubbles, Stripe Flower en Multi Color Stripe

 

Geen inbreuk aangenomen terzake van Pink blue patchwork quilt

 

Blue Mini Check-print geen auteursrechtelijk werk en geen onderscheidende vermogen

 

PROCESRECHT

 

Verbod wegens dreiging inbreuk ter zake van Billy print en Ocean Dream
niet aannemelijk is dat Zinos de kosten, die gemoeid zijn met het fabriceren van de betreffende dekbedovertrek/de quilt, heeft gemaakt zonder de intentie te hebben dit product ook op de markt te brengen

Met betrekking tot de Billy-print heeft Zinos enkel gesteld dat zij op haar kantoor weliswaar een dekbedovertrek had liggen met de in 2.5. onder B getoonde print, maar dat er geen producten met deze print zijn verhandeld. (…). De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat met betrekking tot de Billy-print sprake is van voldoende dreiging van inbreukmakend handelen om een verbod te rechtvaardigen. Zo is niet aannemelijk dat Zinos niet van plan zou zijn de bedoelde dekbedovertrek te verhandelen. In dit verband wordt gewezen op een door Room Seven overlegde kopie van de site van Zinos. Daarop is onder het kopje 'Quilts en kussens' een plaatje opgenomen met diverse afbeeldingen, waarop ook een dekbedovertrek/quilt met de onder 2.5. sub B bedoelde print lijkt te zijn opgenomen. Niet aannemelijk is dat Zinos de kosten, die gemoeid zijn met het fabriceren van de betreffende dekbedovertrek/de quilt, heeft gemaakt zonder de intentie te hebben dit product ook op de markt te brengen.


 

IEPT20080416, Rb Den Haag, Room Seven v Zinos