IEPT20080417, HvJEG, Peek & Cloppenburg v Cassina

23-04-2008 Print this page
IEPT20080417, HvJEG, Peek & Cloppenburg v Cassina

AUTEURSRECHT

Auteursrechtelijke distributie vereist eigendomsovergang zaak: van distributie onder het publiek van het origineel van een werk of een kopie daarvan, anderszins dan door verkoop, in de zin van artikel 4, lid 1, van richtlijn 2001/29, is uitsluitend sprake wanneer er een eigendomsoverdracht van deze zaak plaatsvindt.
Bijgevolg kan noch de situatie waarin het publiek de mogelijkheid is geboden om reproducties van een auteursrechtelijk beschermd werk te gebruiken, noch de tentoonstelling ten behoeve van het publiek van deze reproducties zonder dat de mogelijkheid wordt geboden om deze te gebruiken, een dergelijke vorm van distributie vormen.

 

IEPT20080417, HvJEG, Peek & Cloppenburg v Cassina