IEPT20080423, Rb Amsterdam, Nestlé v Nutricia

10-07-2008 Print this page
IEPT20080423, Rb Amsterdam, Nestlé v Nutricia

RECLAMERECHT

Aanhouding
Aanhouding tot na oordeel Europese Autoriteit voor voedselveiligheid over zelfde claims
De rechtbank acht het gelet op de omstandigheid dat in de onderhavige procedure dezelfde vraagpunten aan bod komen als die waarover EFSA zal oordelen, waarbij te verwachten is dat de rechtbank daarover geen oordeel kan vellen zonder zich te laten voorlichten door één of meer deskundige(n), geraden de advisering van EFSA af te wachten alvorens verdere beslissingen in deze zaak te nemen, voor zover de vorderingen zien op claims waarvoor door één van partijen een vergunning is aangevraagd. Bij deze beslissing is nog van belang dat naar het oordeel van de rechtbank uit de gedingstukken en het verhandelde ter terechtzitting niet volgt dat reeds nu evident is dat ten aanzien van één of meer van de claims waarvoor een vergunning is aangevraagd door EFSA negatief zal worden geadviseerd.

Misleidende claims
Met de claim dat Nestlé's hypoallergene voeding is aan te bevelen voor alle baby's wordt allereerst de indruk gewekt dat hypoallergene producten van Nestlé beter zijn voor kinderen zonder verhoogd risico op allergieën dan niet-hypoallergene voeding.
Bovendien wordt gesuggereerd dat het advies hypoallergene producten aan te bieden aan die kinderen afkomstig is van een gezaghebbende, andere bron dan de producent van het product.
Van dit laatste is geen sprake. Nestlé heeft ter afwering van de vorderingen in verband met deze en soortgelijke claims immers slechts aangevoerd dat zij niet zegt dat het een algemeen advies is of een wetenschappelijk feit dat baby's zonder verhoogd risico op allergieën hypo-allergene voeding moeten hebben. Die uitingen zijn niet meer dan een mening van Nestlé, aldus Nestlé. Dat Nestlé zich in haar mening gesterkt voelt door een nieuwsbrief van Stichting Zorg voor Borstvoeding, de Landelijke Standaard van het Voedingscentrum en dr. A maakt het oordeel van de rechtbank niet anders. In genoemde nieuwsbrief wordt een advies gegeven aan kraamafdelingen van ziekenhuizen waar alleen zeer jonge baby's van slechts een aantal dagen oud verblijven. Uit het feit dat de Landelijke Standaard het aanbieden van hypoallergene voeding aan kinderen zonder verhoogd risico op allegieën niet afraadt, kan niet zonder meer worden geconcludeerd dat zij hypoallergene voeding voor die kinderen aanraadt. Dr. A zegt in het door Nestlé aangehaalde interview juist dat nog niet voldoende onderzoek is gedaan naar de vraag of niet alle kinderen hypoallergene voeding zouden moeten krijgen.
Claim dat NAN HA het meest lijkt op borstvoeding / borstvoeding optimaal benadert misleidend
Het gemiddelde publiek zal menen dat met de claim dat NAN HA het meest lijkt op borstvoeding / borstvoeding optimaal benadert is bedoeld dat de NAN HA producten qua samenstelling en werking op zijn minst heel veel lijken op moedermelk en dat moedermelk is 'nagemaakt'. Daarvan is geen sprake. Partijen zijn het erover eens dat het mogelijk is elementen van moedermelk na te bootsen maar dat moedermelk ook elementen bevat waarvan vooralsnog de samenstelling en precieze werking niet bekend is. Het staat niet vast dat die elementen zijn terug te vinden in NAN HA. Bovendien is moedermelk niet een gestandaardiseerd product.
Voorts wordt met de claim dat NAN HA 2 natuurlijke bifidusbacteriën bevat gesuggereerd dat dit product bifidusbacteriën bevat die uit moedermelk afkomstig zijn.

Ook dit is niet juist. Nutricia heeft gesteld dat de stam bifidusbacteriën die Nestlé aan haar producten toevoegt is verkregen uit kippenfaeces. Nestlé heeft hier tegenin gebracht dat de stam bifidus bacteriën die zij toevoegt wellicht ooit is geïsoleerd uit kippenfaeces, maar ook kan worden geïsoleerd uit moedermelk. Hiermee heeft Nestlé de stelling van Nutricia onvoldoende betwist, zodat ook de rechtbank ervan uitgaat dat de betreffende stam bifidusbacteriën niet uit moedermelk afkomstig is.

PROCESRECHT

Geen belang bij verbod.
Nu gesteld noch gebleken is dat Nestlé voornemens is de claim weer te gaan gebruiken heeft Nutricia geen belang (meer) bij dit deel van haar vorderingen

 

IEPT20080423, Rb Amsterdam, Nestlé v Nutricia