IEPT20080508, Hof Amsterdam, Hollandia v Hollander

15-05-2008 Print this page
IEPT20080508, Hof Amsterdam, Hollandia v Hollander

MERKENRECHT - PROCESRECHT

 

Geen schorsing hoger beroep
Noch in het BVIE noch elders in de wet is voorzien in de mogelijkheid van schorsing van de procedure in hoger beroep van een kort geding in afwachting van beslissingen van het BBIE in opposities
AP heeft op 26 oktober 2006 de beeldmerken Hollander en It must be a Hollander gedeponeerd, onder meer voor warenklasse 32 (bieren). Bavaria heeft op 28 december 2006 bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) op de voet van art. 2.14 lid 1 sub a jo. art. 2.3 sub b BVIE oppositie ingesteld tegen de inschrijving van beide depots van AP op grond van verwarringsgevaar met haar oudere merkrechten. Daarop is nog niet beslist. Bavaria verzoekt thans de onderhavige appelprocedure te schorsen in afwachting van de beslissing van het BBIE in beide opposities. Het hof vindt geen aanleiding om dit verzoek te honoreren. Noch in het BVIE noch elders in de wet is voorzien in de mogelijkheid van schorsing van de procedure in een geval als het onderhavige. Ook overigens acht het hof geen gronden voor schorsing aanwezig. Het door Bavaria aangevoerde argument van het voorkomen van conflicterende beslissingen is hier van onvoldoende gewicht, in aanmerking nemende dat de in dit door Bavaria zelf - ná het instellen van de oppositie - geëntameerde kort geding in de hoofdzaak te geven beslissing naar zijn aard een voorlopig karakter draagt en de bodemrechter niet bindt. Bavaria heeft zich nog beroepen op proceseconomische overwegingen en er daarbij op gewezen dat de (on)geldigheid van de depots van AP in deze appelprocedure "uiteraard van groot belang" is. Het hof gaat hieraan voorbij en verwijst naar het hierboven overwogene. Bovendien verzet het gerechtvaardigd belang van AP dat de procedure niet verder wordt vertraagd zich tegen een schorsing als door Bavaria verzocht.

 

IEPT20080508, Hof Amsterdam, Hollandia v Hollander