IEPT20080522, Rb Alkmaar, Svenska Skum v InnoVfoam

26-05-2008 Print this page
IEPT20080522, Rb Alkmaar, Svenska Skum v InnoVfoam

AUTEURSRECHT

 

Werk
Auteursrecht op datasheets niet bestreden
Svenska Skum heeft gesteld dat de teksten, tekeningen en fotoafbeeldingen op haar datasheets, die als productie 2 bij de dagvaarding zijn overgelegd, auteursrechtelijk beschermde werken zijn in de zin van artikel 10 lid I onder 1,9 en II van de Auteurswet. InnoVfoam heeft deze stelling niet bestreden, zodat de voorzieningenrechter van de juistheid daarvan uitgaat. Svenska Skum heeft verder onweersproken gesteld dat de auteursrechten op de datasheets bij haar berusten. Thans is aan de orde de vraag of InnoVfoam inbreuk maakt op deze auteursrechten.
 

Inbreuk
De datasheets van InnoVfoam komen in zeer grote mate overeen met die van Svenska Skum.

Zij bevatten vrijwel dezelfde tekeningen, fotoafbeeldingen en teksten. Beide datasheets geven ook een zelfde totaalindruk. Niet aannemelijk is dat InnoVfoam bij het maken van de datasheets onafhankelijk van het werk van Svenska Skum tot (vrijwel) hetzelfde resultaat is gekomen. Aldus maakt InnoVfoam ongeoorloofd inbreuk op de auteursrechten van Svenska Skum. Het gevorderde verbod om nog langer inbreuk hierop te maken is derhalve toewijsbaar.

 

PUBLICATIE - RECTIFICATIE

 

Onjuiste suggestie
"voormalige Svenska Foam organisatie" wekt ten onrechte suggestie dat Svenska Foam niet meer bestaat
Aan de vorderingen die zijn vermeld in punt 3.1 onder II en III heeft Svenska Skum ten grondslag gelegd dat InnoVfoam onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld door aan haar (potentiële) klanten de mededeling te doen dat de technische dienst van InnoVfoam bestaat uit ervaren schuimblusspecialisten, voortkomend uit de voormalige Svenska Skum organisatie. InnoVfoam heeft niet bestreden dat zij de email met de gewraakte mededeling aan haar (potentiële) klanten heeft verstuurd. Met Svenska Skum is de voorzieningenrechter van oordeel dat met de woorden "de voormalige Svenska Skum organisatie" de suggestie wordt gewekt dat Svenska Skum niet meer bestaat. Nu partijen concurrenten van elkaar zijn, hetgeen InnoVfoam onvoldoende gemotiveerd heeft betwist is sprake van een onware mededeling die leidt tot oneerlijke mededinging, hetgeen onrechtmatig is jegens Svenska Skum. 
De vordering tot rectificatie is daarom toewijsbaar, zoals hierna omschreven.

 

 

IEPT20080522, Rb Alkmaar, Svenska Skum v InnoVfoam