IEPT20080523, Rb Den Haag, Container Centralen

06-06-2008 Print this page
IEPT20080523, Rb Den Haag, Container Centralen

PROCESRECHT

 

Ex parte verbod
Ex parte verbod op grond van model- en merkenrecht, niet op grond van octrooirecht of slaafse nabootsing
Met betrekking tot de in het verzoekschrift onder 9 afgebeelde klem stelt de voorzieningenrechter vast dat op de foto is te zien dat de bovenzijde van het rechterdeel is omgeboden, maar dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat de klem hetzelfde uiterlijk vertoont als het model van Container Centralen.
De voorzieningenrechter zal het verzoek toestaan voorzover het is gebaseerd op het Beneluxmerk en het Beneluxmodel van Container Centralen. Het bevel zal worden gegeven op de wijze zoals hieronder is verwoord.
Het verzoek dient overigens te worden afgewezen, omdat het verzoek niet in overeenstemming wordt geacht met de aan een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod te stellen hoge eisen, in het bijzonder ten aanzien van de aannemelijkheid van het gestelde recht en de gestelde inbreuk daarop. 
In dit verband geldt voor het op de grondslag slaafse nabootsing gebaseerde verzoek nog dat deze rechtsgrond niet wordt vermeld in artikel 1019 Rv. als recht waarop titel 15 van toepassing is
.

 

IEPT20080523, Rb Den Haag, Container Centralen