IEPT20080528, Rb Den Haag, Present Time cs v Blokker cs

06-06-2008 Print this page
IEPT20080528, Rb Den Haag, Present Time cs v Blokker cs

SLAAFSE NABOOTSING

 

Eigen plaats aardewerk fritesbak
Bij de beoordeling of de aardewerk fritesbak van Present Time een eigen plaats inneemt op de markt, dienen schalen van plastic buiten beschouwing te blijven
Voor het slagen van een beroep op slaafse nabootsing is vereist dat het nagebootste product een eigen plaats inneemt op de markt, dat wil zeggen dat het zich aanmerkelijk onderscheidt van de andere producten op de markt. Naar voorlopig oordeel is daarvan in dit geval sprake. Blokker en Dake hebben op dit punt slechts aangevoerd dat er een plastic fritesbak bestaat met een vrijwel identieke vormgeving. Bij de beoordeling of de aardewerk fritesbak van Present Time een eigen plaats inneemt op de markt, dienen schalen van plastic echter buiten beschouwing te blijven (vgl. HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268). Het karakteristieke van de fritesbak van Present Time bestaat er immers juist in dat de fritesbak in aardewerk is uitgevoerd, in tegenstelling tot de gebruikelijke uitvoering in plastic. Door die materiaalkeuze wordt, zoals eisers hebben aangevoerd, de fritesbak verheven van een wegwerpartikel tot een duurzaam bruikbare schaal. Dat er geen andere fritesbakken van aardewerk op de markt zijn, laat staan aardewerk fritesbakken met een vergelijkbare vormgeving als de fritesbak van Present Time, is als zodanig niet weersproken en staat derhalve vast.

 

Gevaar voor verwarring
Evenmin weersproken is dat de vormgeving van de fritesbak van Present Time en de vormgeving van de aangevochten fritesbak gelijk zijn en dat door die gelijkenis verwarring bij het publiek kan ontstaan.
Daarnaast hebben eisers onweersproken aangevoerd, en met vele voorbeelden toegelicht, dat gekozen had kunnen worden voor een andere vormgeving zonder af te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product.

 

AUTEURSRECHT - MODELRECHT 

 

Bewijs makerschap - ontwerp klokken
Voorshands staat voldoende vast dat de klokken zijn ontworpen door Van Boxtel en Buijs.
Dat zij de klokken hebben ontworpen blijkt genoegzaam uit (i) de ter zitting getoonde verpakking van de klokken die vermeldt "designed by Boxtelbuijs", (ii) de door eisers overgelegde verklaringen van Buijs waarin het totstandkomingsproces van de klokken wordt beschreven, (iii) de overgelegde licentieovereenkomst waarin Present Time Van Boxtel en Buijs tevens opdragen de klokken te ontwerpen, en (iv) de uitdrukkelijke verklaring van Van Boxtel en Buijs ter zitting dat zij de klokken hebben ontworpen. Het feit dat, zoals Blokker en Dake aanvoeren, eisers geen ontwerptekeningen hebben overgelegd, weegt hier niet tegenop, nog daargelaten dat eisers ter zitting ontwerptekeningen hebben laten zien.

 

Inbreuk
Inbreuk op model- c.q. auteursrechten aangenomen

 

IEPT20080528, Rb Den Haag, Present Time cs v Blokker cs