IEPT20080529, Rb Den Haag, Crocs

03-06-2008 Print this page
IEPT20080529, Rb Den Haag, Crocs

MODELRECHT - PROCESRECHT

 

Inbreuk ballerinamodel
Inbreuk niet bestreden
De geldigheid van het ballerinamodel is tussen partijen niet in discussie. Evenmin hebben De Vos en Musch bestreden dat de in november 2007 inbeslaggenomen schoenen als afgebeeld onder 2.4 - indien deze al niet een exacte kopie zijn - geen andere algemene indruk wekken bij de geïnformeerde gebruiker. Daarmee staat de inbreuk op dit modelrecht vast.

 

Nietig verklaard modelrecht Beach
Geen voorlopige voorziening op grond van modelrecht nu de geldigheid van het recht is bestreden en het recht in ieder geval in eerste instantie nietig is verklaard
Voor de onder 2.3 bedoelde, in augustus 2007, aangetroffen schoen ligt dit anders. Het model 000257001-0001 waarop Crocs zich beroept is door het Bureau nietig verklaard op de grond, kort samengevat, dat het model geen eigen karakter heeft ten opzichte van eerder door Crocs zelf op haar website en in een folder aan het publiek ter beschikking gestelde modellen. Crocs heeft aangevoerd dat zij van deze beslissing beroep heeft ingesteld en dat het beroep volgens artikel 55 lid 1 GeMoV schorsende werking heeft. Niettemin bestaat geen aanleiding in deze procedure, die gericht is op het treffen van voorlopige maatregelen, een verbod als gevorderd op grond van dit modelrecht toe te wijzen nu de geldigheid van het recht is bestreden en het recht in ieder geval in eerste instantie nietig is verklaard. Dat de onder 2.3 bedoelde schoen inbreuk zou maken op de modellen 000257001-0002, 000061122-0001 en/of het ballerinamodel is door Crocs onvoldoende gemotiveerd. Voorshands wordt daarom geoordeeld dat verhandeling van de schoen niet op grond van de modelrechten verboden kan worden.

 

AUTEURSRECHT

Beach model auteursrechtelijk beschermd
Het ontwerp van de 'Beach' schoen heeft een eigen oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt.
Wel wordt voorshands geoordeeld dat met die verhandeling inbreuk wordt gemaakt op het eveneens door Crocs ingeroepen, aan Crocs Inc. toekomende, auteursrecht (waarbij in aanmerking wordt genomen dat de Verenigde Staten van Amerika partij zijn bij de Berner Conventie zodat Crocs Inc. aanspraak kan maken op bescherming door de in Nederland geldende Auteurswet). Het ontwerp van de 'Beach' schoen heeft een eigen oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt, terwijl de door De Vos en Musch verhandelde schoen zodanige gelijkenis vertoont dat sprake moet zijn van ontlening. De stelling van De Vos en Musch dat Crocs het ontwerp op haar beurt heeft ontleend aan een ontwerp van Holy Soles is onvoldoende gemotiveerd. Daarvoor is niet voldoende de stelling dat Holy Soles reeds in 2001 'soortgelijk' schoeisel op de markt heeft gebracht en evenmin kan die stellling worden onderbouwd met de door De Vos en Musch overgelegde afbeeldingen op de huidige website van Holy Soles.

 

IEPT20080529, Rb Den Haag, Crocs