IEPT20080604, Rb Den Haag, Philips v MBI en Imation

11-06-2008 Print this page
IEPT20080604, Rb Den Haag, Philips v MBI en Imation

PROCESRECHT

 

Geen aanhouding wegens litispendentie
Imation is slechts gevoegde partij in Nederlandse procedure en daaruit volgt dat deze Nederlandse procedure niet kan leiden tot een gezag van gewijsde tussen Philips en Imation met betrekking tot de CLA en aldus is er geen kans op strijdige beslissingen tussen dezelfde partijen omtrent hetzelfde onderwerp.
Nu in deze zaak de voeging is toegestaan neemt Imation verder deel aan de procedure als gevoegde partij. Haar rol is als zodanig beperkt tot het aanvoeren van feiten en gronden die kunnen leiden tot de toe- of afwijzing van de vordering. Er is dus geen sprake van een tussenkomst waarbij een driepartijengeding ontstaat, waarin mede beslist moet worden over een vordering van Imation.
Door de voeging is Imation weliswaar partij geworden in de procedure, maar wel een partij met een bijzonder status. Imation kan niet zelf een vordering instellen, evenzo kan Philips niet een vordering instellen tegen Imation als gevoegde partij, bijvoorbeeld het spiegelbeeld van de vordering in de Amerikaanse procedure tussen Imation en Philips. Imation is geen tussenkomende partij maar een gevoegde partij. Als gevoegde partij mag zij MBI bijstaan in een geschil hier te lande tussen Philips en MBI.
Hieruit volgt ook dat deze Nederlandse procedure niet kan leiden tot een gezag van gewijsde tussen Philips en Imation met betrekking tot de CLA. Imation is in beginsel ook niet gebonden aan het gezag van gewijsde van een eindbeslissing in de onderlinge verhouding tussen Philips en MBI.
Bij deze stand van zaken is er geen grond voor aanhouding in verband met litispendentie, er is geen kans op strijdige beslissingen tussen dezelfde partijen omtrent hetzelfde onderwerp. De aanhouding zal worden afgewezen. Partijen dienen voort te procederen waartoe Imation thans zal moeten antwoorden in de hoofdzaak.

 

IEPT20080604, Rb Den Haag, Philips v MBI en Imation