IEPT20080610, Rb Den Haag, Lifescan

10-06-2008 Print this page
IEPT20080610, Rb Den Haag, Lifescan

GRENSOVERSCHRIJDEND VERBOD - MEDEDINGING

 

Het bevorderen van of deelnemen aan buitenlandse merkinbreuk vanuit Nederland is onrechtmatig.
De gedragingen van Stevens c.s. die in elk geval inbreuk merkinbreuk in de Verenigde Staten opleveren zijn als onrechtmatig in algemene zin aan te merken.
Stevens c.s. erkennen met zoveel woorden hun betrokkenheid bij de verkoop van producten met nagemaakte US-verpakkingen en dat deze producten vanuit Nederland naar de Verenigde Staten zijn verscheept en aldaar op de markt zijn gebracht.
4.6. Dat Stevens c.s. geen wetenschap hadden van het ongeoorloofde karakter van deze handelingen is onaannemelijk. Als voormalig distributeur van LifeScan OneTouch producten in Afrika moeten zij geweten hebben dat dit soort merkproducten met een bestemming buiten Europa of de Verenigde Staten niet alsnog naar de Verenigde Staten mogen worden geëxporteerd. Daar komt bij dat Johnson & Johnson de distributieovereenkomst heeft beëindigd omdat zij Stevens c.s. verwijt producten bestemd voor Afrika te hebben doorverkocht naar andere landen, waaronder de Verenigde Staten. Nog sterker moet hen de wetenschap worden aangerekend dat herverpakking waardoor de gebruiksdatum en herkomst van het product, maar ook ijkingsgegevens die essentieel zijn voor de veilige werking, verloren gaan onder geen enkele omstandigheid toelaatbaar is.

 

PROCESRECHT

 

Opheffing ex parte verbod
Dat er daadwerkelijk counterfeit LifeScan One-Touch producten binnen Gemeenschap zijn gebracht heeft J&J c.s. in deze inter partes procedure niet nader onderbouwd.
Het onrechtmatig handelen van Stevens c.s. rechtvaardigt na voorlopig oordeel een verbod. Bij de huidige stand van zaken is er evenwel onvoldoende aanleiding voor een verbod in de omvang en op de grond als gegeven in de beschikking van 8 mei 2008. Dit verbod zal dan ook worden opgeheven.

 

 

IEPT20080610, Rb Den Haag, Lifescan