IEPT20080613, HR, Lotto Weekend Miljonairs

15-06-2008 Print this page
IEPT20080613, HR, Lotto Weekend Miljonairs

 

 

"Wanneer mochten vrouwen voor het eerst meedoen aan de Olympische spelen?"

 

door de organisator van TV quiz te betrachten zorgvuldigheid
Verwerping beroep in cassatie zonder nadere motivering
De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

 

Conclusie A.-G. Spier

 

Eiser stelt volstrekt overspannen eisen aan de door de organisator van een TV quiz te betrachten zorgvuldigheid
In een setting als de onderhavige, waarin het spelelement overheerst en waarin deelnemers voor een minimale tegenprestatie (de moeite van een reis en de aanwezigheid bij de quiz) aanzienlijke geldbedragen in de wacht kunnen slepen, stelt [eiser] volstrekt overspannen eisen aan de door de organisator ervan te betrachten zorgvuldigheid.
Nu op grond van [eiser]s eigen stellingen in cassatie redelijkerwijs moet worden aangenomen dat het door hem in de quiz gegeven antwoord onjuist was, terwijl niet is komen vast te staan (en trouwens ook niet te bewijzen is aangeboden) dat hij door uitlatingen van Endemol op het verkeerde been is gezet, is de vordering hoe dan ook tot mislukken gedoemd. (….)

 

IEPT20080613, HR, Lotto Weekend Miljonairs