IEPT20080619, Rb Amsterdam, Onschuldige foto

28-06-2008 Print this page
IEPT20080619, Rb Amsterdam, Onschuldige foto

PORTRETRECHT

Portret
personen hebben de mogelijkheid de foto van [eiseres] te vergroten, waarmee [eiseres] herkenbaar in beeld komt.

Hollandse Hoogte heeft primair betwist dat hier sprake is van een portret omdat de afbeelding van [eiseres] op een zodanig klein formaat op de website is geplaatst dat zij in het geheel niet herkenbaar is.
Dit verweer slaagt niet, nu alle personen die daartoe van Hollandse Hoogte toestemming hebben verkregen de mogelijkheid hebben de foto van [eiseres] te vergroten. Daarmee komt [eiseres] herkenbaar in beeld. Weliswaar is de foto schuin van achteren genomen en is het gelaat van [eiseres] niet geheel zichtbaar, maar gelet op de wijze waarop [eiseres] staat afgebeeld is aannemelijk dat wie [eiseres] kent haar in de afbeelding zal herkennen.

 

Openbaar maken
Enkel plaatsen van de foto -in welke vorm dan ook- op de website van Hollandse Hoogte die door eenieder kan worden geraadpleegd maakt dat sprake is van een openbaarmaking.
Hollandse Hoogte heeft zich verder op het standpunt gesteld dat de wijze waarop de foto van [eiseres] op de website is geplaatst niet kan worden aangemerkt als een openbaarmaking. Hierin wordt Hollandse Hoogte niet gevolgd. Het enkel plaatsen van de foto -in welke vorm dan ook- op de website van Hollandse Hoogte die door eenieder kan worden geraadpleegd maakt dat sprake is van een openbaarmaking.

 

Geen redelijk belang geportretteerde
Onschuldige foto van sportieve moeder met MP3-speler
In beginsel is sprake van een redelijk belang van de geportretteerde om zich tegen de openbaarmaking van zijn portret te verzetten, indien deze openbaarmaking inbreuk maakt op zijn recht op privacy. Of van een dergelijke inbreuk sprake is, hangt af van de omstandigheden van het geval, met name van de aard en de mate van intimiteit waarin de geportretteerde is afgebeeld, terwijl ook het karakter van de foto en de context van de publicatie van belang kunnen zijn. De foto van [eiseres] is op zich zelf een onschuldige foto die op geen enkele wijze compromitterend of aanstootgevend is. [eiseres] is op de foto gekleed in sportuitrusting. Van naakt of 'niets verhullende kleding' is geen sprake. Verder is de foto (eenmalig) genomen in de openbaarheid zonder dat zij het gemerkt heeft. Dat zij dan ook in een situatie verkeert, zoals bekende personen die veelvuldig ongewild worden gefotografeerd, die de wens rechtvaardigt met rust gelaten te worden wordt niet aannemelijk geacht. Het kan zo zijn dat [eiseres] niet graag gefotografeerd wordt, maar dat is onvoldoende om een redelijk belang aan te nemen. Verder is de wijze van openbaarmaking van de foto van belang. Hollandse Hoogte heeft de foto op haar website met 3,5 miljoen foto's geplaatst in een klein formaat en onder de categorie 'editorial use'. De context waarin Hollandse Hoogte de foto heeft geplaatst maakt het voorgaande dan ook niet anders. Hollandse Hoogte kan er overigens niet verantwoordelijk voor worden gehouden dat afnemers van de foto de foto mogelijk in een diskwalificerende context plaatsen. Ten slotte heeft [eiseres] gesteld dat zij het recht om haar portret voor commerciële doeleinden te gebruiken zelf wenst te hebben. In dit verband is van belang, zoals Hollandse Hoogte heeft bepleit, dat het Hollandse Hoogte uitsluitend gaat om de afbeelding van een sportieve moeder met Mp-3 speler en niet om het portret van [eiseres]. [eiseres] is immers geen bekende Nederlander, model of sporter die haar portret commercieel kan exploiteren. Daarbij komt nog dat er geen enkele aanleiding bestaat om aan te nemen dat [eiseres] van plan is haar portret voor commerciële doeleinden te gaan gebruiken. In tegendeel, [eiseres] heeft zelf verklaard dat zij zichzelf niet graag op foto's ziet.

 

IEPT20080619, Rb Amsterdam, Onschuldige foto