IEPT20080627, Rb Den Haag, Bevoegdheid bewijsbeslag octrooizaak

11-07-2008 Print this page
IEPT20080627, Rb Den Haag, Bevoegdheid bewijsbeslag octrooizaak

PROCESRECHT

 

Relatieve bevoegdheid bij bewijsbeslag octrooizaak
Aan de regeling van de relatieve bevoegdheid inzake beslag wordt niet afgedaan door het bepaalde in art 80 Row 1995. Art. 80 Row 1995 ziet op de specifieke vorderingen genoemd in dat artikel en niet op verzoeken die strekken tot beslaglegging.
Verzoekster beoogt conservatoir beslag op administratieve gegevens ter bescherming van bewijs in verband met een beweerdelijke octrooi-inbreuk. (…). Uit art. 1019c Rv volgt dat het beoogde beslag wordt gelegd met overeenkomstige toepassing van de voorschriften betreffende middelen tot bewaring van recht. De artt. 700 tot en met 770c Rv zijn mitsdien van toepassing, met uitzondering van art. 709 lid 3 Rv. Art. 700 Rv bepaalt dat voor het leggen van conservatoir beslag verlof is vereist van de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen welker rechtsgebied zich één of meer van de betrokken zaken bevinden. Aan deze regeling van de relatieve bevoegdheid wordt niet afgedaan door het bepaalde in art 80 Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: "Row 1995"). Art. 80 Row 1995 ziet op de specifieke vorderingen genoemd in dat artikel en niet op verzoeken die strekken tot beslaglegging.

 

IEPT20080627, Rb Den Haag, Bevoegdheid bewijsbeslag octrooizaak