IEPT20080702, Rb Den Bosch, Hoes v Mondiart

08-07-2008 Print this page
IEPT20080702, Rb Den Bosch, Hoes v Mondiart

AUTEURSRECHT

 

Oorspronkelijk werk
Dat Hoes haar werkzaamheden begint met het maken van een foto van een Boeddhabeeld en deze foto vervolgens bewerkt, leidt niet tot een ander oordeel. Het resultaat van deze bewerking is als oorspronkelijk en voldoende afwijkend te beschouwen van het Boeddhabeeld waar de foto van zou zijn genomen.
De werken van Hoes, zo heeft de rechtbank aan de hand van de overgelegde foto's en de getoonde werken ter comparitie kunnen vaststellen, betreffen tweeluiken (van tweemaal 90x120 cm oftweemaa1 90x90 cm). waarbij het hoofd van Boeddha in tweeën is gesplitst en waarbij de afbeelding van Boeddha van zeer dichtbij is afgebeeld waardoor slechts een deel van het hoofd - telkenmale en face - is te zien. Voorts zijn, zoals Hoes onweersproken heeft gesteld, de schilderijen, zowel de Boeddha-afbeelding als de achtergrond, geschilderd in kleuren uit dezelfde kleurgroep, wordt geschilderd op canvas dat twee keer zo dik is als normaal en is in de onderlaag van de schilderijen een duidelijke structuur aangebracht waardoor een robuuste uitstraling is gecreeerd. Dit laatste geld, zo neemt de rechtbank. aan, niet voor de kunstdrukken die Hoes naar het voorbeeld van haar schilderijen heeft laten maken. Gesteld noch gebleken is dat het gebruikelijk is dat een beeltenis van Boeddha op een dergelijke wijze wordt afgebeeld. Evenmin is gesteld of gebleken dat Mondiart dan wel derden Boeddha reeds eerder op een vergelijkbare wijze hebben afgebeeld. Dat Hoes haar werkzaamheden begint met het maken van een foto van een Boeddha-beeld en deze foto vervolgens bewerkt, leidt niet tot een ander oordeel. Het resultaat van deze bewerking, zoals hiervoor omschreven, is naar het oordeel van de rechtbank als oorspronkelijk en voldoende afwijkend te beschouwen van het Boeddhabeeld waar de foto van zou zijn genomen.

 

Inbreuk
Vergelijking van de werken van Hoes en de nieuwe schilderijen van Mondiart leidt nog steeds tot de conclusie dat er sprake is van een zeer grote gelijkheid
.
De wijzigingen die [X] heeft aangebracht leiden er niet toe dat er een geheel andere indruk van het gehele werk bestaat. Dat de ogen van de Gouden Boeddha halfopen zijn maakt dat niet anders. De rechtbank is derhalve van oordeel dat zowel de Paramount-schilderijen als de nieuwe schilderijen van Mondiart niet als nieuwe oorspronkelijke werken in de zin van de auteurswet kunnen worden aangemerkt.

 

Schade
 Schade als niet voldoende onderbouwd afgewezen
Uit de stellingen van Hoes volgt dan ook niet dat de door Hoes geleden schade tengevolge van de gedragingen van Mondiart een omvang heeft als door Hoes gesteld. Nu Hoes haar stellingen niet heeft onderbouwd ziet de rechtbank geen aanleiding om haar nog tot bewijslevering in staat te stellen en zal de vordering van Hoes, voor zover deze ziet op de door haar geleden schade tengevolge van het verkopen door Mondiart van 333 inbreukmakende schilderijen worden afgewezen

 

 

IEPT20080702, Rb Den Bosch, Hoes v Mondiart