IEPT20080703, Hof Amsterdam, Levi Strauss v Makro

08-07-2008 Print this page
IEPT20080703, Hof Amsterdam, Levi Strauss v Makro

 

MERKENRECHT

 

Europese uitputting

Terecht maken Levi Strauss c.s. aanspraak op zodanige toegang tot de door Makro aangedragen bewijsmiddelen dat zij daar op behoorlijke wijze op kunnen reageren en hun recht op tegenspraak kunnen uitoefenen: (…) de door Levi Strauss c.s. (…)opgesomde vragen die het accountantsrapport oproept wat betreft het daarin vastgestelde "corresponderen" van de weergegeven leveranties zonder dat dit per individuele partij wordt geverifieerd.
In het accountantsrapport wordt een keten van leveranties beschreven waarbij wordt geconstateerd dat de leveringen van de onderhavige spijkerbroeken (Levi's jeans) door Marbami aan Metro "corresponderen" met leveranties van jeans aan Marbami en dat deze leveranties op hun beurt "corresponderen" met leveranties door achtereenvolgende voorlieden die uiteindelijk zijn te herleiden tot binnen de EER gevestigde "Office Locations" van Levi Strauss & Co. Dit "corresponderen" gaat evenwel telkens niet verder dan dat er volgens het rapport sprake is van modellen en aantallen, die in ieder geval gelijk zijn aan of hoger dan" de vergeleken facturen. Anders dan de voorzieningenrechter acht het hof hiermee onvoldoende, althans onvoldoende nauwkeurig en specifiek, aannemelijk gemaakt dat de onderhavige partijen van in totaal 3320 spijkerbroeken door of met toestemming van Levi Strauss c.s. in de EER in het verkeer zijn gebracht. Terecht maken Levi Strauss c.s. aanspraak op zodanige toegang tot de door Makro aangedragen bewijsmiddelen dat zij daar op behoorlijke wijze op kunnen reageren en hun recht op tegenspraak kunnen uitoefenen. Dat is thans in onvoldoende mate het geval. Het Hof verwijst in dit verband naar de door Levi Strauss c.s. (in de memorie van grieven onder 5.16 en toegelicht bij pleidooi) opgesomde vragen die het accountantsrapport oproept wat betreft het daarin vastgestelde "corresponderen" van de weergegeven leveranties zonder dat dit per individuele partij wordt geverifieerd.
Hof stelt Makro in de gelegenheid haar accountant nader te instrueren teneinde de bovengenoemde tekortkomingen van het door haar aangedragen bewijs weg te nemen
Makro heeft zich bij gelegenheid van het pleidooi bereid verklaard haar accountant nader te instrueren teneinde de bovengenoemde tekortkomingen van het door haar aangedragen bewijs weg te nemen. Alvorens verder te beslissen zal het hof Makro hiertoe in de gelegenheid stellen. zij kan dit bij akte doen, waartoe de zaak naar de rol zal worden verwezen. Levi Strauss  c.s. zullen daar dan desgewenst bij akte op kunnen reageren.
Omstandigheid dat Makro voor het door haar aan te leveren bewijs afhankelijk is van het materiaal dat zij van Marbami verkrijgt is voor rekening van Makro
Makro heeft nog aangevoerd dat zij voor het door haar aan te leveren bewijs afhankelijk is van het materiaal dat zij van Marbami krijgt en dat Marbami weigert deze informatie in niet-geanonimiseerde vorm aan haar te verstrekken. Het hof gaat aan dit bezwaar voorbij, nu dit een omstandigheid betreft die voor risico van Makro is.

 

IEPT20080703, Hof Amsterdam, Levi Strauss v Makro