IEPT20080911, Rb Amsterdam, Illegaal gebruik internetverbinding studentenflat

Print this page 15-09-2008
IEPT20080911, Rb Amsterdam, Illegaal gebruik internetverbinding studentenflat

AUTEURSRECHT

 

Inbreukmakend uploaden
Uploaden radioprogramma's vermoedelijk inbreuk auteursrecht en naburige rechten - vrijspraak
De rechtbank is van oordeel dat verdachte terzake de telastegelegde overtreding van de Auteurswet moet worden vrijgesproken. Uit hetgeen onder 3.4 is overwogen, volgt dat daarvoor geen bewijs is. De rechtbank merkt daarbij op dat verdachte geen toegang had tot de
andere gevonden computers.
De door de officier van justitie voorgestelde bewezenverklaring van feit 2, waarbij alle muziek, films, artiesten en productiemaatschappijen zouden moeten worden weggestreept, levert naar het oordeel van de rechtbank een ontoelaatbare denatureren van de tenlastelegging op. Weliswaar heeft verdachte vermoedelijk, gelet op het onder 3.4 genoemde uploaden van radio-programma's, de Auteurswet of de Wet op de naburige rechten overtreden, maar een beschuldiging terzake had voldoende feitelijk in de tenlastelegging moeten worden omschreven.

 

STRAFRECHT

 

Geen diefstal "goed" door illegaal gebruik internet-verbinding
Dataverkeer en capaciteit van bandbreedte zijn geen "goed" in de zin van artikel 310 Sr

Terzake de beschuldiging van diefstal is de rechtbank met de officier van justitie van oordeel dat "dataverkeer)" geen goed is in de zin van artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht (Sr).
De officier van justitie heeft tevens tot vrijspraak gerequireerd van de telastgelegde diefstal van "capaciteit van bandbreedte", omdat verdachte niet bij het plaatsen van de computers betrokken is geweest en er verder geen aanwijzingen zijn dat hij hiervan anderszins op de hoogte was. De rechtbank komt ook tot dat oordeel. Bovendien geldt dat de rechtbank van oordeel is dat ook "capaciteit van bandbreedte", de hoeveelheid data die tegelijkertijd via een bepaalde verbinding kan worden overgebracht, niet als een goed in de zin van artikel 310 Sr is te kwalificeren. Door ongeoorloofd gebruik te maken van bandbreedte verliest de rechthebbende immers hierover niet noodzakelijkerwijs de feitelijke macht (vlg. HR 3 december 1996, NJ 1997, 574). Hoewel daar in deze zaak niet van is gebleken zal het illegale gebruik wellicht ten koste gaat van de snelheid van het internet. Deze snelheid - door de officier van justitie aangeduid als wezenskenmerk van  -een internetverbinding - kan evenmin als goed worden aangemerkt.

 

IEPT20080911, Rb Amsterdam, Illegaal gebruik internetverbinding studentenflat