IEPT20080915, Rb Zutphen, Punch v Jama

Print this page 18-09-2008
IEPT20080915, Rb Zutphen, Punch v Jama

ONGEOORLOOFDE CONCURRENTIE

 

Onvoldoende aannemelijk dat Jama op onrechtmatige wijze over password Punch voor container identificatie systeem beschikt
stelling van Punch, dat zij met Rd4 een gebruiksbeperking ten aanzien van de chips is overeengekomen op grond waarvan Rd4 geen recht heeft op het password van de chips, is onvoldoende aannemelijk
De voorzieningenrechter acht de stelling van Punch, dat zij met Rd4 een gebruiksbeperking ten aanzien van de chips is overeengekomen op grond waarvan Rd4 geen recht heeft op het password van de chips, onvoldoende aannemelijk geworden, aangezien Jama die stelling gemotiveerd heeft betwist en Punch onvoldoende bewijs heeft overgelegd van haar stelling. Dat de gebruiksbeperking geldt op grond van de door Punch overgelegde algemene voorwaarden is evenmin aannemelijk geworden, nu onvoldoende gebleken is dat die voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst tussen Punch en Rd4. Jama stelt immers dat Rd4 de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Punch betwist en Punch heeft haar stelling niet nader onderbouwd.
niet kan worden uitgesloten dat niet Jama maar Rd4 het password heeft gekraakt en Punch heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Jama Rd4 heeft uitgelokt tot het kraken van het password van de Punch-chips
Rd4 heeft volgens Jama door het opvangen van het signaal dat de boordcomputer afgeeft het password voor het toegankelijk maken van die chip achterhaald en dit password vervolgens aan Jama beschikbaar gesteld. Jama heeft aangevoerd in de veronderstelling te zijn geweest dat het Rd4 - als eigenaar van de chips - vrij stond zelf het password te achterhalen en ter beschikking van Jama te stellen. Nu niet gebleken is van een overeengekomen gebruiksbeperking, Punch ter zitting heeft erkend dat niet kan worden uitgesloten dat niet Jama maar Rd4 het password heeft gekraakt en Punch onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Jama Rd4 heeft uitgelokt tot het kraken van het password van de Punch-chips, is onvoldoende gebleken dat Jama door het beschikken over het password onrechtmatig handelt jegens Punch.

 

IEPT20080915, Rb Zutphen, Punch v Jama